Het archief wil laten zien hoe diep de wortels van islam en moslims in Nederland zijn. Al in de zeventiende eeuw werd er een alliantie gevormd tussen Nederland en het Ottomaanse rijk en Marokko om tegen de Spaanse overheersing over Nederland te strijden. Het archief functioneert als een historisch archief en cultureel-educatief centrum voor het cultureel en religieus erfgoed van Nederlandse moslims. Dit wordt vormgegeven door een schat aan verhalen, herinneringen en ander erfgoed van diverse Nederlandse moslims.

Het motto is “Omdat (h)erkenning tot vertrouwen leidt!” en dat weerspiegelt de maatschappelijke rol en toekomstvisie van het archief. Het bestuderen en erkennen van de Nederlandse geschiedenis en die van diverse Nederlanders die soms ook een stuk geschiedenis uit andere landen en werelddelen met zich meedragen, kan helend en inspirerend zijn, zeker als dit gezamenlijk gebeurt, zo stellen de initiatiefnemers. “Door verscheidene perspectieven op de geschiedenis te herkennen, te erkennen en als gelijkwaardig te behandelen, kunnen we het geloof in onszelf versterken en het vertrouwen vergroten in elkaar en onze gezamenlijke toekomst, die we samen creëren.”

Het Nederlands Moslim Archief (NMA) is een initiatief van stichting Fahm Instituut en is uitgedacht en gerealiseerd door een werkgroep met verschillende partners. Die partners zijn onder andere de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, zoals SPIOR en Nieuw Wij. Binnen een jaar moet er een (digitaal) archief zijn, waarbij ook fysieke bijeenkomsten georganiseerd worden. Op de lange termijn is het streven om ook een fysiek archief te realiseren, net als  een vaste fysieke locatie om diverse activiteiten te ontplooien. Meer informatie is te vinden op de website van het NMA.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.