De toegangswegen werden geblokkeerd om te voorkomen dat mensen het dorp in of uit konden gaan. De agenten plaatsten vervolgens een groot hek met prikkeldraad rondom minstens 60 hectare landbouwgrond van de dorpelingen. De meerderheid van de bewoners van Ahmadabad zijn aanhangers van het Bahá’í-geloof, een wereldreligie die haar oorsprong heeft in het voormalige Perzië, en die zich kenmerkt door het bevorderen van eenheid in diversiteit (religieus, etnisch, cultureel).

Een vertegenwoordiger van de gouverneur van Mazandaran-provincie verklaarde dat deze “operatie [is] om de inbeslagname en onteigening van gebieden met natuurlijke hulpbronnen” door de bahá’ís te confisqueren. Daarbij gaf hij aan dat er op deze landbouwgrond ongeoorloofde veranderingen van gebruik zouden hebben plaatsgevonden. Dit is een valse beschuldiging. De families wonen al generaties lang in dit dorp en deze landbouwgrond werd al voor tenminste zeventig jaar onveranderd gebruikt voor de landbouw. De autoriteiten konden geen documenten van inbeslagname laten zien.

Tijdens deze actie werd zo’n 25 hectare aan tarweteelt opzettelijk vernietigd doordat er met zware machines overheen werd gereden.

Deze actie vormt onderdeel van het doel van de Iraanse overheid om de bahá’í-gemeenschap in de kiem te smoren, door te voorkomen dat bahá’ís in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dit is één van de methoden die de overheid gebruikt om het de bahá’ís steeds moeilijker te maken.

Afbeelding1
1561717680294

Karlijn van der Voort

Karlijn van der Voort is advocaat gespecialiseerd in internationaal strafrecht en mensenrechten. Ze is werkzaam op het bureau public …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.