Over het boek

Vele mensen van goede wil hebben zich afgekeerd van het klassiek kerkelijke mens-, gods- en wereldbeeld. Schuld en schaamte, de dogmatiek met het opgeheven vingertje en een benepen kijk op het leven zouden gebaseerd zijn op de Bijbel.

LooTS

Dirk van de Glind maakt korte metten met het idee dat pessimisme terug te voeren is op het Oude Boek. Integendeel: dat Oude Boek roept op iedere bladzijde op tot waarachtige menselijkheid. Het legt een onvoorwaardelijk geloof in onze menselijke mogelijkheden aan de dag. En biedt een schat aan verhalen waarin het streven naar een zinvol bestaan het leidmotief is.

Maar… het laat ook met groot psychologisch inzicht zien hoe dat streven verwrongen kan raken. En hoe het tot mislukking en ellende kan leiden, zowel op het persoonlijke als op het maatschappelijke vlak.

Van de Glind blaast in dit boek het starre dogmatische stof van oude verhalen. Tegendraads, maar met compassie en humor laat hij Bijbelse figuren opstaan als mensen van vlees en bloed. Ze kijken de verraste lezer aan en dagen hem of haar uit het leven voluit te leven.

Officiële presentatie: zaterdag 17 november, 16.00 uur, De Drie Ranken, Apeldoorn. Graag aanmelden via [email protected].

Eerder verschenen van Dirk van de Glind:

In ‘Leef wat je bent’ verkent Van de Glind op speelse wijze zijn mensbeeld dat positief en dynamisch is: we zijn geschapen door en voor liefde en gericht op groei en ontwikkeling.

In ‘Volwassen geloven en denken’ pleit hij voor universele menselijkheid: we zijn organisch en principieel met elkaar verbonden en kunnen alleen samen het voortbestaan van mensheid en planeet veiligstellen. Daartoe zullen we het idee los moeten laten dat onze eigen godsdienst de enige juiste is en bereid moeten zijn naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.