In Nederland mogen agenten tijdens hun werk geen geloofsuitingen – zoals een hoofddoek of een kruisje – dragen. Maar de Amsterdamse politie vraagt zich af of dat verbod wel gehandhaafd moet worden. Het streven is daar dat de helft van de nieuwe agenten een migratieachtergrond heeft. “Stel dat wij dat niet halen, dan is het van belang om het debat aan te gaan. Dat zie ik ook in de landen om ons heen. Daar is het debat al gevoerd”, zegt Aalbersberg bij het NOS Radio 1 Journaal.

Diversiteit

De politie is al langer op zoek naar agenten met een andere achtergrond dan de Nederlandse. In Amsterdam heeft 18 procent van de politiemensen een migratie-achtergrond. Aalbersberg vindt dat een groot probleem: “Diversiteit en kennis van alle culturen is voor ons essentieel om verbonden te blijven met alle burgers in Amsterdam’, denkt hij.

Neutraliteit

Voorzitter Boris van der Ham vindt diversiteit ook belangrijk, maar deelt de analyse van Aalderberg niet: “Alleen in Engeland en Ierland wordt dit toegepast, maar in de meeste andere West-Europese land en Scandinavische landen is dit bewust niet gedaan.”

Van der Ham herhaalt graag het belang van een mate van neutraliteit. “Iedereen is vrij te dragen wat hij of zij wil. Maar er is een aantal beroepen waarbij uniformiteit nodig is. Bijvoorbeeld in beroepen waar neutraliteit vanuit moet gaan, beroepen waarbij de rechtspraak of het geweldsmonopolie ligt. Politieagenten, maar ook rechters moeten zoveel mogelijk uitstralen dat zij tijdens uitoefenen van hun functie hun persoonlijke voorkeuren niet tonen. Religieuze of politieke aanvullingen op het uniform doen daar afbreuk aan. Hoofddoekjes, keppeltjes, kruisjes, een speldje van het Humanistisch Verbond of een button van een politieke partij zijn dus niet wenselijk bij een agent of bij een rechter.”

Scheiding kerk en staat

Het Humanistisch Verbond staat pal voor scheiding van kerk en staat. Dat betekent dat de overheid zich neutraal dient op te stellen richting levensbeschouwingen (zoals het humanisme) en religies en dat niemand een bijzonder voorrecht heeft. Humanisten vinden dat scheiding tussen kerk en staat de beste waarborg is voor gelijkwaardigheid  en mensenrechten. In veel onvrije landen is de scheiding van kerk en staat niet aanwezig.

Boris-van-der-Ham1

Boris van der Ham

voorzitter Humanistisch Verbond

Boris van der Ham is een voormalige Nederlandse politicus voor D66. Hij zat van 23 mei 2002 tot 20 september 2012 in de Tweede Kamer. …
Profiel-pagina
Al 13 reacties — praat mee.