Joël Voordewind (ChristenUnie) heeft afgelopen week aangegeven in gesprek te willen. De organisatoren van de oproep hebben aangegeven dan gelijktijdig graag in gesprek te willen met het CDA. “We willen de oproep graag op maandag 31 augustus naar de Kamerleden verzenden, via de mail,” meldt Jan de Beer namens de initiatiefnemers. “Blijft u alstublieft vooral delen en collega’s vragen om voor die datum te laten weten of we de oproep ook mede namens hen mogen doen.” Aanmelden kan via: [email protected].

De initiatiefnemers schrijven aan de politici van CDA en ChristenUnie het volgende:

“De Nederlandse regering heeft op 7 mei jl. bij een brief van staatssecretaris Broekers-Knol aangegeven hoe Nederland er wil zijn voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen op Lesbos. De Nederlandse hulp bestaat uit 48 plekken in Griekenland voor de opvang van 5.463 minderjarige vluchtelingen.

Op 3 juli jl. is in de Tweede Kamer gestemd over een motie over de kinderen van Lesbos. In de motie wordt geconstateerd dat het Nederlandse plan om kinderen in Griekenland op te vangen nauwelijks van de grond komt. In de motie wordt de regering verzocht om uiterlijk 1 augustus met een voorstel te komen om een aantal kinderen in Nederland te herplaatsen. De motie is verworpen, ook omdat u als volksvertegenwoordiger van het CDA of de CU tegen de motie hebt gestemd.

De vluchtelingkinderen op de Griekse eilanden zijn alles kwijt. Soms zijn ze hun familie in hun thuisland kwijtgeraakt; soms zijn ze op de reis naar een veilig land gescheiden van hun familie. Het zijn kinderen die zeer kwetsbaar zijn voor mensenhandel en misbruik en die zeker in coronatijd bescherming nodig hebben. We maken ons grote zorgen over deze kinderen. Onze zorgen worden vergroot door wat we in media (bijvoorbeeld Trouw, Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad) lezen over het Nederlandse plan. Meest recent, medio juli, ruim twee maanden na de brief van 7 mei, berichtte RTL Nieuws dat de opvang in Griekenland nog niet is geregeld. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid wil geen concrete deadline noemen wanneer dat wel het geval is.

Wij zien hoe de Bijbel ons leert om er voor de kwetsbaren van deze wereld te zijn. We hebben het voorbeeld van Jezus die kinderen tot zich laat komen. Dat roept ons op tot ontferming over deze kinderen. Deze bewogenheid maakt dat wij u vragen om onze zorgen over de Nederlandse hulpplannen weg te nemen en dat wij u een aantal vragen voorleggen.

Wij vragen we u de volgende vragen te beantwoorden:
1. welke garanties of andere zekerheden hebt u dat het Nederlandse plan van de grond komt en kinderen daadwerkelijk en snel in hun acute nood worden geholpen en onderkomen, onderwijs en voogdij ontvangen?
2. welke garanties of andere zekerheden hebt u dat de andere kinderen dan de 48 die door Nederland worden geholpen, ook op korte termijn daadwerkelijk en snel hulp ontvangen?
3. hoeveel tijd wilt u de regering geven voor het realiseren van het plan, ook gezien de acute nood van deze kinderen?
4. bent u bereid u om de regering te vragen kinderen in Nederland op te vangen als het Nederlandse plan voor opvang in Griekenland niet van de grond komt of andere kinderen onvoldoende hulp ontvangen?

We hopen en bidden dat uw en onze inzet leidt tot bescherming van deze, Gods, kinderen. Gods zegen bij uw werk daarvoor toegewenst; we bidden voor u.

In de liefde van Christus verbonden,

 1. Deddie van Alphen, voorzitter Kerk en Vluchteling Zutphen
 2. Bert Altena, predikant protestantse gemeente Vries en stadspredikant Assen
 3. Kees van Atten, emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerk., Leiden
 4. Peter R. Baas, emeritus-predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
 5. Adriaan Bais, voorganger Gemeente Gods Brunssum
 6. Henk Bak, pastor H. Franciscus parochie, HH Nicolaas- en Antoniuskerk Monnickendam
 7. Cor Baljeu, predikant protestantse wijkgemeente Open Kring Zwolle
 8. André van der Beek, voorganger Apostolisch Genootschap Zwolle
 9. Jan van Beek, pastor Rooms-Katholieke Pax Christiparochie Noordoost-Friesland
 10. Kor Beiboer, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Dalfsen
 11. Kees Benard, predikant Hervormde Kapel (PKN) Wierden
 12. Wim van den Berg, pastoor oud-katholieke parochie H. Maria Magdalena Eindhoven en rector oud-katholieke statie H. Augustinus Middelburg
 13. Annemie Bergsma, pastoraal werkster Rooms-Katholieke Kerk Heesch
 14. Lennart van Berkel, predikant Protestantse Kerk Nederland De Lier – Vredekerk
 15. Jan Berkvens, Remonstrants predikant Hoorn, Oude Wetering en landelijke jongerengemeente Arminius
 16. Stefan Bernhard, predikant Evangelische Broedergemeente Noord-Holland
 17. van Beurden, pastor Den Dungen
 18. Bram Beute, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kampen-Zuid (Bazuinkerk)
 19. Joke van Beveren, kerkelijk werker gemeenten Balkbrug-Oudavereest en Assen (Protestantse Kerk Nederland)
 20. Menko Biewenga, emeritus-predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Enschede
 21. Marije Bijleveld, pastoraal werker Doopsgezinde Gemeente Zuid-Limburg
 22. Marion Bleeker – Burger, pastoraal begeleidster en voorgangster in de Rooms – Katholieke Kerk in meerdere parochies in de Kop van Noord-Holland
 23. Albert T. van Blijderveen, predikant Hervormde Gemeente Veenendaal-Oost
 24. Wilmer Blijdorp, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Barneveld (de Burcht)
 25. Fred Blokhuis, predikant samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk en Nederlands Gereformeerde Kerk Nieuwegein
 26. P. Blom, ​predikant Hervormde gemeente Rijssen, wijk 1
 27. Joop Boers, emeritus-pastoor Rooms-Katholieke Kerk
 28. Geke Boersma, straatpastor Leeuwarden
 29. Henk Bondt, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Hardenberg Marslanden (De Levensbron)
 30. Neo de Bono, missionaris in Moerwijk te Den Haag
 31. Carla J.M. Borgers, predikant Doopsgezinde gemeenten Twente
 32. Erik Borgman, lekendominicaan, hoogleraar publieke theologie Tilburg University
 33. Gerry Bos – Kaptein, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Nijmegen
 34. Johan Bos, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid
 35. Jan Bosch – Maastricht, voorganger Christelijke Gereformeerde Kerk Bunde/Meerssen
 36. Mariëlla Bossers, pastoraal werkster H. Mariaparochie Etten-Leur
 37. Orlando Bottenbley, voorganger Baptistengemeente De Verbinding Amsterdam
 38. Neeltsje Bouma, pastoraal werker Rooms-Katholieke Claraparochie Burgum
 39. Arend de Braak, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Sint Jansklooster-Kadoelen
 40. Sape Braaksma, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Leeuwarden (De Morgenster)
 41. Guus Brand, voorganger Christelijke Gereformeerde Kerken, classis Hoogeveen
 42. Dirk Jan Brans, predikant Protestantse Gemeente Velp
 43. Cor van Breemen, geestelijk verzorger (en predikant) Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zeist-De Bilt
 44. Arjen ten Brinke, voorganger Mozaiek033 Nijkerk
 45. Jurjen ten Brinke, voorganger multiculturele kerk Hoop voor Noord, Amsterdam Noord
 46. Bert Broers, kerkelijk werker Protestantse Gemeenten Zwartemeer en Eelde-Paterswolde
 47. Dea Broersen, pastor Rooms-Katholieke Parochie Amstelland (Amstelveen, Bovenkerk, Buitenveldert, Ouderkerk aan de Amstel)
 48. Paul E. Brommet, waarnemend pastoor Oud-Katholieke Kerk Utrecht
 49. Pim Brouwer, predikant Protestantse Kerk Maassluis
 50. Henk de Bruijn, emeritus-predikant Protestantse Kerk Nederland Angerlo / Doesburg
 51. Sijtze de Bruine, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Balkbrug
 52. Pastor Eugène Brussee, diaken Urbanuskerk / Rooms-Katholieke Parochie Amstelland
 53. Arjen Bultsma, pastoor Rooms-katholieke Zalige Titus Brandsmaparochie Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum
 54. Liesbeth Burger, predikante Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
 55. Ari van Buuren, oud-ziekenhuispastor, Rooms Katholieke Kerk Amsterdam-Oost
 56. Christian Peacemaker Teams – Nederland
 57. Jos Colijn, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Wezep
 58. Christien Crouwel, predikant met bijzondere opdracht voor het werk van de Raad van Kerken in Nederland
 59. Arjan Dam, pastor algemene zaken Vrije Evangelisatie Zwolle
 60. Henk van Dam, voorganger Vrije Evangelische Gemeenten Zwolle en Meppel
 61. J. van Dam, emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
 62. Thaddy de Deckere, parochiepriester Rooms Katholieke Kerk Burgh-Haamstede
 63. Aarnoud van der Deijl, predikant oecumenische kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp
 64. Colm Dekker, Gemeenschap van Sant’Egidio Amsterdam
 65. Wim Dekker, predikant Protestantse Kerk Veldhoven
 66. Els Diepeveen, predikant Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
 67. Bram Dijkstra, voorganger CrossPoint Nieuw-Vennep
 68. Adri Dingemanse, emeritus-predikant voor doven van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Zwolle
 69. George B.J.M. Dölle, priester Rooms-Katholieke Kerk, pastoor te Hulsberg
 70. Hette Domburg, predikant Protestantse Gemeente Schaarsbergen
 71. Henk Donker, predikant protestante wijkgemeente De Bron, Zeist
 72. Robert Doornenbal, voorganger De Lichtboog Houten
 73. Hanna van Dorssen, pastor Keizersgrachtkerk & Willem de Zwijgerkerk, hoofdredacteur Kerk in Mokum
 74. Jannie Douma-van der Molen, predikant voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
 75. Jos Douma, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwolle-Centrum (Plantagekerk)
 76. Hans van Driel, emeritus-predikant Protestantse Kerk Nederland, Loenen Gld
 77. Joep Dubbink, predikant Protestantse Gemeente Uithoorn
 78. Duhoux-Rueb, emeritus-predikant Doopsgezinde gemeente
 79. Henriette van Dunné, predikant Doopsgezinde gemeente Rotterdam
 80. Erik van Duyl, voorganger van de Baptistengemeenten Apeldoorn en Emmeloord
 81. Jan Eijken, pastor Rooms-Katholieke parochie Maria Sterre der Zee, Den Haag (o.a. portefeuille migrantenpastoraat)
 82. Ronald Elzinga, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Almkerk-Werkendam (De Voorhof)
 83. Iemke Epema, predikant Protestantse Gemeente Zwolle (Oosterkerk)
 84. Wim Everts, predikant Protestantse Gemeente Aalten
 85. Nelleke Eygenraam, predikant Protestantse Gemeente Zwolle (wijkgemeenten Adventskerk en Oosterkerk)
 86. Albert Pieter Feijen, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk Hardenberg BaalderveldZuid en heeft als vrijwilliger op Samos gewerkt
 87. Ella Feijen, pastoraal werker H. Nicolaasparochie Zoetermeer
 88. Lucas Foekema, pastoraal werker Sint Antonius van Padua Parochie

(Sneek, Blauwhuis, Heeg, Roodhuis)

 1. Egbert Fokkema, voorganger Protestantse Kerk Nederland en werkzaam geweest in de internationale vluchtelingenzorg
 2. Linus van ’t Foort, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Beekbergen
 3. Titus Frankemölle, diaken Rooms-Katholieke Kerk, voorzitter Nederlandse Katholieke Schoolraad
 4. Els Geelen, pastoraal werker Parochiefederatie St. Franciscus Westland
 5. Jan Geersing, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Ridderkerk (Maranathakerk)
 6. Nico Geertsema, voorganger Samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk-Gereformeerde Kerk vrijgemaakt-Nederlands Gereformeerde Kerk Lisse
 7. Han Geppaart, pastoraal werker Parochie heilige Maria Magdalena Breda/Prinsenbeek
 8. Yko van der Goot, emeritus-predikant Doopsgezinde Gemeente Zeist
 9. Johan Goris, pastoor Rooms-katholieke parochie St. Petrus’ Stoel Eindhoven
 10. Bram Grandia, emeritus-predikant Protestantse Kerk Nederland
 11. Willem Griffioen, voorganger Akergemeente Amsterdam
 12. Dirk Groeneveld, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Amersfoort-Zuid (Martuskerk)
 13. Barbara de Groot, predikant Protestantse Gemeente Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost
 14. Geke de Haan, predikant Protestantse Kerk Nederland De Lier
 15. Wiel Hacking, pastoraal werker Pater Damiaanparochie Goes
 16. Michel Hagen, plebaan Rooms-Katholieke Kathedraal Laurentius en Elisabeth Rotterdam
 17. Han Hagg, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwolle-Zuid (Koningskerk)
 18. Pastor Nellie Hamersma-Sluis, pastoraal werkster Rooms-Katholieke Kerk Noord-Groningen
 19. van Harten-Tip, predikant voortgezette Gereformeerde Kerk Assen e.o. ‘Oase’
 20. David Heek, theaterdominee en interkerkelijk spreker/voorganger
 21. Evert Jan Hefting, predikant Protestantse Gemeente Sneek
 22. Roel Heida, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Monster
 23. Sjoerd Heij, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Harkstede-Meerstad
 24. Adrie van der Heijden, emeritus-legerpredikant Christelijke Gereformeerde Kerken, Zaandam
 25. Willem Jan de Hek, predikant Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk Utrecht
 26. Henk van Hemmen, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Ede-Noord
 27. Folly Hemrica, emeritus-justitiepredikant en straatpastor, Leiden
 28. Jan Hendriks, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam
 29. Netty Hengeveld, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Aalten
 30. Gert van Herk, predikant ‘De Kandelaar’ Holten
 31. Paul J. den Hertog, predikant Nederlands Gereformeerde kerk en Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Nieuw-West (De Bron)
 32. Theo Hettema, predikant Protestantse Kerk
 33. Zweitse van Hijum, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zevenbergen
 34. Wietse van der Hoek, predikant Baptistengemeente Beth-El Hoogeveen
 35. Joop van ’t Hof, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Rotterdam Overschie
 36. Hans van ’t Hoff, voorganger Nederlands Gereformeerde Kerk Den Haag-Rijswijk (Leeuwendaalkerk)
 37. Heileen Holman, voormalig diaconaal consulent / kerkelijk werker diverse Protestantse Gemeenten
 38. Peter Hommes, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt De Koningshof Leusden
 39. Marjo Hoogenbosch, pastoraal werker HH. Clara en Franciscusfederatie, Langeraar-Roelofarendsveen
 40. Ron van den Hout, Rooms-Katholieke bisschop van Groningen – Leeuwarden
 41. Gert Huisman, namens het oudstenteam van Christengemeente Sefanja Harderwijk
 42. Ton Huitink, pastoor parochie Thomas a Kempis Zwolle
 43. Harm Klein Ikkink, emeritus-predikant Protestantse Kerk Nederland, Drachten
 44. Annelies Jans, predikante Protestantse Gemeente Apeldoorn, wijkgemeente Goede Herderkerk
 45. Nielspeter Jans, predikant Vrijheidskerk, Protestantse Gemeente Alkmaar (wijk Zuid)
 46. André Jansen, predikant Christelijk Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Woerden
 47. Ingeborg Janssen-te Loo, docent Baptisten Seminarium
 48. Marianus Jehandut, pastor Clara en Franciscus parochie Amsterdam-Zuidoost en Amsterdam-Oost
 49. Aernout de Jong, predikant Baptisten Gemeente Zwolle
 50. Marinus de Jong, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Amsterdam (Oosterparkkerk)
 51. Niels de Jong, predikant Noorderlicht Rotterdam (Protestantse Kerk Nederland)
 52. Sieds de Jong, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Drachten Zuid/West
 53. Jongejan, predikant Protestantse Kerk Nederland, verbonden aan de Dorpskerk Hendrik-Ido-Ambacht
 54. Martijn Junte, Remonstrantse Broederschap
 55. Kaljouw, dominee Protestantse Gemeente Nijverdal
 56. Germa Kamsma-Kunst, pastoraal werker Sint Vitusparochie Leeuwarden
 57. Fred Kappinga, voorganger International Christian Fellowship Rotterdam-Noord
 58. Ries Kassens, emeritus remonstrants predikant Apeldoorn
 59. Henriëtte Kauffmann-Schaap, ambulant predikant Protestantse gemeenten Coevorden en Gramsbergen
 60. Gerrit Kemna, voorganger Grace Communion International Zwolle
 61. Kees Kersbergen, kerkelijk werker Hervormde Gemeente Veenendaal, wijkgemeente midden
 62. Erik Keuzenkamp, voorzitter Baptistengemeente Hengelo
 63. Kok Klever, predikant Doopsgezinden Krommenie/Zaandam/Wormer
 64. Harcourt Klinefelter, emeritus doopsgezind predikant en oud-woordvoerder Martin Luther King, Steenwijkerwold
 65. Peter Klos, rooms-katholiek priester en pastoor Blessed Trinity Parish Amsterdam
 66. Herman Koetsveld, dominee Protestantse Kerk Amsterdam (Westerkerk)
 67. Jeroen Knol, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Zwolle
 68. Minh Thu Ko, jongerenwerker Parochie Christus Koning Berkel en Rodenrijs
 69. Anne Kooi, predikante Protestantse Kerk Nederland-gemeente Waal – Koog – Den Hoorn
 70. Sandor Koppers, pastoor Rooms-Katholieke Parochie St. Bonifatius Almere
 71. Pieter Korbee, predikant van de Remonstrantse gemeente Alkmaar.
 72. Gerard de Korte, rooms-katholiek bisschop van ’s-Hertogenbosch
 73. Peter Kos, voorganger Baptistengemeente de Rank Utrecht
 74. Rob Kosterman, straatpastor Eindhoven namens de Rooms-Katholieke Parochies Eindhoven
 75. Age Kramer, pastoor Oud-Katholieke Parochie van de H. Nicolaas Den Helder
 76. Petra de Kruijf, emeritus geestelijk verzorger en gastvoorganger in verschillende protestante gemeenten in Groningen en Drenthe
 77. Peter Kruijt, voorganger Baptistengemeente Zwolle
 78. Florus Kruijne, remonstrants predikant, Bunnik
 79. Winfried Kuipers, pastoor parochie Christus Koning, bisdom Rotterdam
 80. van de Laar, pastor Rooms-katholieke parochie St. Petrus’ Stoel Eindhoven
 81. het Lam, predikant Bethelkerk Harderwijk
 82. David Lebrun, pastoor Augustinus Parochie Vlijmen
 83. Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands
 84. Martijn van Leerdam, dominee in de Protestantse Kerk Amsterdam
 85. Coen Legemaate, pastor International Christian Fellowship Rotterdam
 86. Alke Liebich, predikant Johanneskerk Amersfoort, voorzitter Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland, supervisor Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching
 87. Jet Lieftink-Buijs, predikant Protestantse Gemeente Neede
 88. Jan Liesen, rooms-katholiek bisschop van Breda
 89. Lense Lijzen, predikant Remonstrantse Gemeente Groningen
 90. Erjan van der Linde, diaconaal consulent Christelijke Gereformeerde Kerk
 91. P.M. van der Linden, emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Hilversum
 92. René van Loon, protestants predikant, wijkgemeente De Samaritaan, Rotterdam-Centrum
 93. Bert Loonstra, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Gouda
 94. Wim (W.H.) Louwerse, emeritus-predikant Nederlands Gereformeerde Kerk, Apeldoorn
 95. Maurits Luth, predikant Baptistengemeente Kampen
 96. Henk van het Maalpad, predikant protestantse gemeente Halsteren & Nieuw Vossemeer en gereformeerde kerk Anna Jacobapolder
 97. Maas, hervormd predikant Dordrecht, wijk 7
 98. Ies Maaswinkel, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Maassluis
 99. Cor van der Mark, voorzitter Gereformeerde Protestantse Kerk Nederland De Lier en CDA raadslid gemeente Westland
 100. Arjan Markus, predikant Pelgrimvaderskerk Rotterdam-Delfshaven (Protestantse Kerk Nederland)
 101. Theodoor Meedendorp, voorganger multiculturele kerk Hoop voor Noord, Amsterdam Noord
 102. Andre van der Meer, jeugdwerker Royal Mission
 103. Saapke van der Meer, predikant Doopsgezinde Gemeente Zeerijp-Zijldijk
 104. Henk Meulink, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland, voorzitter Raad van Kerken Amsterdam
 105. Carel van der Meij, voorganger Protestantse gemeente Naaldwijk
 106. Rik Meijer, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Hardenberg Baalderveld-Zuid
 107. Roel Meijer, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Meppel (Kruiskerk)
 108. W. van Meijl, salvatoriaan, werkzaam in de H. Nicasiusparochie, locatie Leende en Sterksel
 109. Walter Meijles, predikant Protestantse Gemeente Roden-Roderwolde
 110. Kees Mewe, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Spakenburg-Zuid
 111. Wouter Moolhuizen, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen
 112. Ruud Mulder, consulent Doopsgezinde Gemeente Arnhem
 113. Atzo Nicolai, predikant Protestante Gemeente Barneveld
 114. Martijn F. Nijhoff, voorganger Baptistengemeente Het Baken Emmen
 115. Rob Nijhoff, pastor Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Duiven-Velp
 116. Jannie Nijwening, doopsgezind predikant in de Zaanstreek
 117. Marianne de Nooij, geestelijke in de Christengemeenschap, Andrieskerk
  Amsterdam
 118. Helene van Noord, predikant Protestantse Kerk Assen
 119. Henk Noordhuis, pastor Ichtus Vrije Baptistengemeente Wierden
 120. Dick Noort, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zuidhorn (De Rank)
 121. Huibert van Noort, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Wetsinge-Sauwerd ondersteunen we jullie initiatief van harte.
 122. Józef Okonek, pastoor parochie Maria, Hertogin van Drenthe
 123. Rolf van Ommen, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Rouveen
 124. Gertjan Oosterhuis, gemeentepredikant De Verbinding Hilversum
 125. Melle Oosterhuis, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Wezep
 126. Myriam Oosting, pastoraal werkster Hildegardparochie Groningen, Haren, Zuidhorn
 127. Igno Osterhaus, pastoor van de Rooms-Katholieke Emmaüsparochie Amsterdam
 128. Harry Pals, predikant Protestantse Kerk Noordwijk
 129. Hendrik Pathuis, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Spakenburg-Noord
 130. Jan-Jaap van Peperstraten, pastoor te Alkmaar
 131. Marjolein Peters, medewerker Doopsgezinde Gemeente Breda
 132. Kaj van der Plas, predikant Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde
 133. Johan Plug, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Roden
 134. Irene Pluim, predikant Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal
 135. Jaap van de Poll, emeritus-pastor Vrije Evangelisatie Zwolle
 136. Louise A. Pondman – de Wilde, predikant Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
 137. Sjoerd Pos, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam
 138. Pieter Post, dominee Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
 139. Maickel Prasing, rector Basiliek Oudenbosch, pastoor Immanuelparochie Zevenbergen en Bernardusparochie Oudenbosch
 140. André Priem, predikant Westerkerk Ermelo (Protestantse Kerk Nederland)
 141. Roland Putman, ofm, Rooms-Katholiek pastoor H. Franciscusparochie Bommelerwaard
 142. Bert Renkema, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Gasthuiskerk Middelburg
 143. Gerrit Riemer, emeritus-predikant in missionaire dienst, Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Mastenbroek
 144. Folkert Rinkema, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Katwijk
 145. Aat Roest, predikant Protestantse Gemeente De Jacobijner, Leeuwarden
 146. Gerben Roest, predikant bij de Hervormde Gemeente Huizen
 147. Richard Roest, voorganger De Lichtboog Houten
 148. Peter de Rooij, emeritus pastoor Immanuelparochie Zevenbergen
 149. Robert Roth, voorganger 3G-kerk in Hengelo
 150. Tineke van Royen, Remonstrantse Broederschap
 151. Herman Schaepman, rooms-katholiek priester, bisdom ’s-Hertogenbosch
 152. Norbert Schallenberg, pastor-priester, pastor Misión Catolica
  Eindhoven en assistent-pastor parochie van de H. Petrus Eindhoven
 153. J.Th. van der Scheer, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
 154. Ton Schepens, diaken Parochie Heilige Damiaan de Veuster Helmond
 155. Martin Schneeberger, rooms-katholiek priester op Lesbos
 156. Gerhard Scholte, predikant Keizersgrachtkerk Amsterdam (Protestantse Kerk Nederland)
 157. Yvonne Schoonhoven, geestelijk verzorger in verpleeghuis Den Haag
 158. Harold Schorren, predikant Laurenspastoraat (Laurenskerk Rotterdam) en citypastor Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum
 159. Joop Schreuder, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Spakenburg-Noord
 160. Loek Seeboldt (O. Carm), pastor parochie HH. Engelbewaarders Badhoevedorp
 161. Yoo Eun Seong, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Vlissingen
 162. Rudolf Setz, voorganger Assen Zoekt, diaconaal consulent Binnenland Christelijke Gereformeerde Kerk
 163. Setkin Sies, kerkelijk werker Kerk van de Nazarener Rotterdam
 164. Marga Sijtsma-van Oeveren, predikant voortgezet Gereformeerde Kerk, Boelenslaan
 165. Peter Sinia, voorganger Nederlands Gereformeerde Kerk Ede (de Proosdij)
 166. Hans Slotman, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kampen
 167. Nico Sjoer, predikant Protestantse gemeente Wageningen
 168. Herman Smit, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Zuidwolde (Dr.)
 169. Petra Smit, predikant Vrije Evangelische Gemeente Bussum
 170. Hans Smulders, pastoor Rooms-Katholieke Kerk
 171. Arie de Snoo, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Leiden
 172. Huub Spaan, pastoor parochie Pax Christi Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden, bisdom Rotterdam
 173. Herman Speelman, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, wetenschappelijk medewerker Theologische Universiteit Kampen en gastdocent priester- en diakenopleiding bisdom Breda
 174. Willem van ’t Spijker, predikant te Hilversum, zendingsconsulent Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
 175. Ron van der Spoel, predikant-pionier Leger des Heils Limburg
 176. Joop Stam, emeritus-deken Amsterdam
 177. Jo Staps, emeritus-pastor Rooms-Katholieke Kerk, Bergen op Zoom
 178. Gert Jan van der Steen, bisschop Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
 179. Jan-Jaap Stegeman, predikant Protestantse Gemeente Leeuwarden, wijk Jacobijner
 180. Piet Steur, diaken Rooms-Katholieke Christoforusparochie Schagen
 181. Paul Stomph, pastoor Rooms-katholieke parochie Maria en Vincentius Volendam
 182. Henk Stoorvogel, pastor Vrije Evangelisatie Zwolle
 183. Mark Stoorvogel, pastor De Stadskerk Groningen
 184. Peter Strating, voorganger Havenkerk Den Haag
 185. André Supheert, predikant/voorganger Christelijke Gemeente ‘Gods Ware Liefde’ i.o.
 186. Jeroen Sytsma, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwolle-Zuid (Koningskerk)
 187. Wijgert G. Teeuwissen, predikant Protestantse Kerk Nederland, Hervormde gemeente te Veenendaal (Westerkerk)
 188. Bernard Terlouw, predikant Protestantse Gemeente De Westereen
 189. Sjaak Teuwissen, predikant Gereformeerde Kerk (Protestantse Kerk Nederland) Ermelo
 190. Henk van Thiel, Rooms-Katholiek diaken St. Petrusparochie Uden en omstreken
 191. Thon, predikant protestantse kerk Valthe en Valthermond, Ter Apel
 192. Jesse Timmer, voorganger Baptistengemeente de Rank Utrecht
 193. Daniël Timmerman, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Eindhoven (Emmaüskerk)
 194. Tjitze Titus Tjepkema, pastoor Rooms-Katholieke Immanuelparochie Zuidoost-Drenthe
 195. Rob van der Toorn, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Leiden
 196. Margo Trapman, predikant van de Protestantse Gemeente Vlijmen – Hedikhuizen
 197. Philip Troost, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, spreker, heeft als vrijwilliger op Lesbos gewerkt en auteur, Zwolle
 198. Ate Trox, voorganger Vereniging Vrijzinnige Protestanten Groningen
 199. Jaap van Tuil, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Mariënberg
 200. Elly Urban, predikant Oosterkerk, Protestantse Gemeente Zwolle
 201. Joep de Valk, predikant Remonstrantse Kerk Vrijburg, Amsterdam
 202. Lucas van der Veen, predikant Kruiskerk Waddinxveen
 203. Sibilla Verhagen, predikant Protestantse Gemeente Alkmaar (wijk Noord)
 204. Erik Verheijen, pastor Rooms-katholieke parochie Heilige Drie-eenheid Meppel Hoogeveen Beilen
 205. Paul Verheijen, pastoor parochie Pax Christi, locaties Burgum, Dokkum, Ameland en Schiermonnikoog
 206. Mark Verrips, predikant Protestantse gemeente in ‘s Gravenzande
 207. Pieter Versloot, predikant Protestantse Wijkgemeente Martinikerk Groningen
 208. John Versteeg, permanent diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam
 209. Theo Vertelman, pastoraal werker bisdom Amsterdam – Haarlem
 210. Paulien Vervoorn, gastvoorganger in diverse kerken, geeft preektrainingen aan voorgangers en predikanten
 211. Mark Veurink, voorganger Christelijke Gereformeerde Kerk Menorah-Zaanstad
 212. Tom A. Viezee, consulent Nederlands Gereformeerde Kerk Westbroek
 213. Bart Visser, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Leeuwarden (Bethelkerk)
 214. Paul J. Visser, pionier-predikant Noorderkerk, Amsterdam
 215. Anne van Voorst, predikant Protestantse gemeente Dinxperlo
 216. Guus Vos, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Mijdrecht
 217. Afinus de Vries, voorganger Kruiskerk, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Middelburg
 218. Klaas de Vries, predikant Tituskapel, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Amsterdam Zuid/West
 219. Matthijs de Vries, predikant Protestantse Gemeenten Bergeijk en Hoogeloon – Eersel
 220. Tom Waalewijn, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Lutten
 221. Wilco van Wakeren, remonstrants predikant, Veenendaal
 222. Gert Jan van der Wal, pastor-diaken Rooms-Katholieke Kerk Haarlem e.o.
 223. Hans van Walsum, predikant protestantse gemeente Alblasserdam
 224. Henk van Waveren, emeritus remonstrants predikant, Rhenen
 225. Laura van Weijen, predikante Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal
 226. Philip Weijers, Rooms-katholiek diaken, bestuur Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
 227. Wim van der Wel, predikant Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse, wijk Baalder
 228. Fedde Welbedacht, predikant Protestantse Gemeente Sneek
 229. Riegonda van Welie – Kaai, predikant Spieghelkerk Bussum
 230. Jan Wessels, missionair predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Veenendaal (Bethelkerk) en internationaal directeur van Faith2Share, een wereldwijd netwerk van zendingsorganisaties
 231. Bettelies Westerbeek, kerkelijk pionier & pastor Geloven in Moerwijk Den Haag
 232. Embregt Wever, pastoraal werker en bisschoppelijk gedelegeerde voor diaconie bisdom Den Bosch
 233. Tjitte Wever, emeritus-predikant Nederlands Gereformeerde Kerk, laatst verbonden aan De Open Hof (Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk) Alkmaar
 234. Jan Hendrik van Wijk, predikant Hervormde gemeente Windesheim (Protestantse Kerk Nederland)
 235. Wim van Wijk, predikant Samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk-Gereformeerde Kerk vrijgemaakt-Nederlands Gereformeerde Kerk Deventer
 236. André van Wijnbergen, voorganger De Buurtkerk Utrecht
 237. (Karel) F.A.W. van Wijngaarden, predikant Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
 238. Monica Wildeboer-van Rossum, catechiste Rooms-Katholieke Kerk regio Schagen
 239. Florisca van Willegen-Kerkvliet, predikant Protestantse Gemeente Uithoorn
 240. Robert Wilschut, predikant Protestantse Kerk Nederland Hoogvliet
 241. Marco Wittenberg, voorganger BapNoord Alphen a/d Rijn
 242. Nelleke ten Wolde-Hijwegen, pastoraal werkster Z. Titus Brandsmaparochie Bolsward
 243. Els van der Wolf-Kox, predikant Protestantse Gemeente Voorburg
 244. Jan van der Wolf, predikant Protestantse Gemeente Voorburg
 245. Jan Wolsheimer, voormalig voorganger evangelische gemeente, directeur MissieNederland
 246. Bert Wooning, hulppastor van de Katholieke Kerk van Hoofddorp (en medepastor van de Katholieke Spaanssprekende Parochie in Amsterdam)
 247. Bert L. van der Woude, predikant protestantse gemeente Winschoten en voorzitter Studiekring Drewermann Nederland
 248. Hans Wulffraat, emeritus-predikant Chinese CAMA gemeente Zoetermeer
 249. Peter Zaadstra, predikant Gereformeerde Kerk Kockengen
 250. Dennis van der Zee, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk IJsselmuiden
 251. Denny O. Zinhagel, predikant Evangelische Broedergemeente Rotterdam
 252. Hans van Zonneveld, pastor Parochie H. Stefanus Nijmegen
 253. Bernard Zweers, pastoor MeerLiede (Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam, Vijfhuizen)
 254. Chris van Zwol, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Middelharnis

Predikanten, priesters, voorgangers etc. die de oproep ook willen ondertekenen kunnen mailen naar Jan de Beer: [email protected]. De redactie zal op 31 augustus een update van de namenlijst van de organisatie ontvangen en plaatsen.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.