Christien Crouwel studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en slaagde cum laude met als hoofdvak Geschiedenis van het Christendom in de 19e en 20e eeuw. Zij begon haar predikantschap in 1998 in Boxmeer-Vierlingsbeek, was enige jaren woonachtig in Braunschweig (Duitsland) en was aldaar gastvoorganger. Vanaf 2009 was zij predikant in Nuenen. Op dit moment is zij als pastor in dienst van de Stichting Drugspastoraat in Amsterdam. Eerder was zij werkzaam als redacteur bij de omroep IKON. Zij was 14 jaar redactielid van het oecumenisch maandblad Open Deur.

Ds. Christien Crouwel volgt ds. Klaas van der Kamp op, die van 1 maart 2008 tot 1 september 2018 algemeen secretaris was. Eerdere voorgangers waren ds. Ineke Bakker (1995-2007),  ds. Wim van der Zee (1985-1995) en dr. Herman Fiolet (1968-1985).

Tot het aantreden van de nieuwe algemeen secretaris is drs. Hillie van der Streek interim-secretaris van de Raad van Kerken.

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsverband van achttien kerkgenootschappen, en kent een groeiende samenwerking met MissieNederland. Door ontmoeting en dialoog wil de Raad de onderlinge samenwerking en gemeenschap versterken. Daarnaast treden de lidkerken in de Raad gezamenlijk op ten dienste van de samenleving, onder meer in contacten met de overheid en maatschappelijke en religieuze organisaties. De Raad van Kerken is een van de dragers van het OJCM (Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims) en het Knooppunt Kerken en Armoede. De Raad van Kerken in Nederland vierde dit jaar zijn 50-jarig bestaan.

Op 18 januari 2019 organiseert de Raad van Kerken de jaarlijkse Oecumenelezing, tevens nieuwjaarsreceptie. Er zal dan gelegenheid zijn kennis te maken met de nieuwe algemeen secretaris. De Oecumenelezing begint om 15.00 uur en vindt plaats in de Geertekerk in Utrecht.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.