Christien Crouwel ontving de prijs vanwege de vele manieren waarop ze zich heeft ingezet voor vrede en gerechtigheid in de samenleving. Als algemeen secretaris van de Raad van Kerken nam zij namens de Raad van Kerken onder andere deel aan het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM), waarin ook het CMO participeert.

Crouwel ontving de prijs uit handen van de voorzitter van het CMO, Mushin Köktas. Hij memoreerde daarbij een aantal pittige dossiers waarbij zij betrokken was, zoals de wetgeving rond ritueel slachten en het rapport van de POCOB (de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederlanden).

“Bij het OJCM was zij altijd degene die de koers in de gaten hield. Wat is ons terrein en hoe kunnen wij zo effectief mogelijk gebruik maken hiervan? Een echte strateeg en denker, met het hart op de goede plaats,” zo vertelde hij de aanwezigen. “Voor alles wat ze heeft betekend in de interreligieuze samenwerking en voor haar inzet voor degenen die in de samenleving niet of weinig gehoord worden, reiken wij deze Vredesprijs aan haar uit.”

Blijven openstellen

In haar dankwoord gaf Christien Crouwel aan dat de Raad van Kerken van harte participeert in de gremia die interreligieuze ontmoeting en dialoog willen bevorderen, omdat de samenleving gebaat is bij bekendheid met elkaar en bij goede onderlinge verhoudingen tussen mensen van verschillende religies.

“Want we leven in een samenleving die zich kenmerkt door grote verscheidenheid en die ook in toenemende mate polariseert. Geluiden die anders zijn dan het eigen geluid filteren we steeds makkelijker weg. Daarom is het van het grootste belang ons te blijven openstellen voor mensen die anders zijn dan wijzelf. En dat we ons, in die ontmoeting, laten raken door hun verhalen, ervaringen, geloof, hoop en verlangen,” stelde Crouwel.

“Dat verrijkt de eigen blik en relativeert het eigen gelijk,” zo vervolgde ze. “Het OJCM, maar ook het interreligieuze platform In Vrijheid Verbonden waaraan wij als Raad deelnemen, willen bijdragen aan die vorm van ontmoeting en dialoog. En daaraan heb ook ik mijn steentje willen bijdragen.”

Crouwel is de achtste ontvanger van de Nationale Iftar Vredesprijs. De eerste vredesprijs werd in 2020 verleend aan Jan Post Hospers, de founding father van het OJCM.

Lees ook

Jan-Post-Hospers-

Jan Post Hospers (1953-2021) verbond de verschillen

Geliefd bruggenbouwer en pionier in de interreligieuze dialoog overleden

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.