Te gast is onder anderen Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Hij duidt wat er tot nu toe op gang is gekomen en wat geïnteresseerden kunnen verwachten van de synodebijeenkomst die in oktober in Rome plaatsvindt.

Jezuïet Jos Moons is onderzoeker aan de Katholieke Universiteit in Leuven, gespecialiseerd in het thema synodaliteit. Hij spreekt over het enthousiasme, maar ook over de weerstand rondom deze kerkelijke vernieuwingen.

Fokke Wouda is coördinator van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en komt vertellen over de grote internationale Taizébijeenkomst op het Sint-Pietersplein op 30 september.

Tenslotte vertelt zuster Lieve van de Vijver, trappistin van abdij Koningsoord, over het initiatief van religieuzen om te bidden voor de synode en de bundel die daarvoor speciaal is uitgebracht.

In de uitzending worden ook diverse lokale initiatieven belicht die van onderop het synodaal proces in Nederland stimuleren.

Livestream en podcast

Geïnteresseerden kunnen via de livestream meekijken en reageren op het Synode Café. Na afloop is het cafégesprek online terug te kijken via YouTube en terug te luisteren als podcast. Woensdag 25 oktober 2023 vindt het tweede Synode Café plaats, opnieuw te volgen via een livestream.

Het Synode Café is een initiatief van ‘Luisterend op weg’, een gezamenlijk project van het bisdom van Den Bosch, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het Netwerk Katholieke Vrouwen. Meekijken kan via www.luisterendopweg.nl of www.bisdomdenbosch.nl of www.knr.nl www.nkv.online.

Synode Cafe Luisterend op weg
Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.