In brede christelijke kring is hierop afwijzend gereageerd. Maar tot nu toe vormen die afwijzingen niet meer dan standpunten tegen de Nashville verklaring. Ze maken de verdeeldheid binnen de kerk zichtbaar maar bieden niet echt bescherming tegen de schade die de Nashville Verklaring aanricht bij vele van onze medemensen. We zijn er daarom niet met afwijzende reacties in de media, of met ‘gewoon negeren’ of met een interne dialoog in de kerk.

Nu deze christelijke leiders het publieke domein gekozen hebben voor dit ‘getuigenis’ zie ik geen andere optie voor de kerk en voor de christelijke theologie dan een publieke terechtwijzing. Dat gaat verder dan het afwijzen of ‘afstand nemen van’, waarop velen aandringen. Ik zie hiervoor twee redenen.

Psychische en maatschappelijke schade

Door met deze verklaring het publieke domein te betreden en in de naam van God een geaardheid en een levenswijze te veroordelen berokkenen de ondertekenaars onmiskenbaar psychische en maatschappelijke schade aan de mensen waarom het gaat. Keer op keer blijkt dat deze medemensen in onze samenleving gediscrimineerd worden en met soms gewelddadige afwijzing te maken krijgen. In die maatschappelijke context gooit de publicatie olie op het vuur van (gewelddadige) discriminatie, al dan niet in naam van God (of Allah). De verklaring geeft mensen die discrimineren immers een zwaarwegend argument in handen: ‘Christenen zeggen ook dat God de geaardheid en levenswijze veroordeeld’. De verklaring is meer dan een ander geluid of een bijdrage aan een maatschappelijk debat. Ze heeft met haar beroep op het allerhoogste gezag, de wil van God, een onweerlegbare norm, gepresenteerd aan kerk en samenleving. Het past de kerk in deze context om het op te nemen voor de kwetsbare mensen in deze maatschappelijke context en om deze geloofsgenoten terecht te wijzen.

bible-1850905_1920
Beeld door: Pixabay

Fundament stellingname ontbreekt

Een tweede reden voor het ter verantwoording roepen is dat de ondertekenaars veelal een leidende rol hebben in christelijke gemeenschappen. Van hen mag je verwachten dat zij voldoende onderlegd zijn in het duiden van de Bijbel om te beseffen dat het onmogelijk is om zoiets als Gods wil over dit onderwerp af te leiden uit de Bijbel. Het voldoet niet om Bijbelteksten te citeren die de verklaring lijken te ondersteunen. Je gaat dan voorbij aan de vele interpretatieslagen die je moet maken en aan de menselijke oorsprong van die teksten. Tenminste predikanten binnen de PKN weten dit. Elk fundament voor de stellingname in de verklaring ontbreekt daarom.  Christelijke leiders hebben de verantwoordelijkheid om terughoudend om te gaan met het gebruik van Gods naam voor hun standpunten en die van hun gemeenschappen. Op dit punt zou ik van bijbelwetenschappers een collectieve en  gefundeerde afwijzing van dit misbruik van de Bijbel verwachten. Leiders die deze verklaring ondertekenden zouden zowel door bijbelwetenschappers als door de kerkleiders ter verantwoording geroepen moeten worden voor de pretentie namens God te kunnen spreken, hetzij in onwetendheid, dan wel met voorbijzien aan de kennis die zij hebben. Het is dan niet voldoende om te spreken over theologische eenzijdigheid. Dit gaat veel verder.

Het pleidooi om over de kwestie een dialoog binnenskamers te voeren is begrijpelijk vanuit het belang van de kerk zelf, maar gaat voorbij aan het feit dat de ondertekenaars de verklaring zelf in het publieke domein hebben ingebracht en daarmee schade berokkend hebben aan anderen. Als de kerk in deze situatie niet in staat is om duidelijkheid te verschaffen en het op te nemen voor de mensen die hier worden aangevallen, dan verliest zij terecht haar geloofwaardigheid als veilige plek voor alle mensen.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
martenk

Marten Knevel

Interim Predikant en Consultant Religie en Samenleving

Marten Knevel is zelfstandig professional als o.a. Interim Predikant en Consultant Religie en Samenleving.
Profiel-pagina
Al 11 reacties — praat mee.