De onvrede over politiek Den Haag is de laatste jaren alleen maar toegenomen. De heren en dames in het ivoren torentje wordt verweten dat zij geen oog hebben voor de gewone burger. Wat ik me afvraag is dan wie die zogenaamde ‘ongewone’ burgers zijn waar de politiek zich dus blijkbaar wel op richt en oog voor heeft volgens de ‘gewone’ burger.

De gewone burger wordt de laatst jaren juist heel erg gezien, maar echt veel effect lijkt het niet te hebben, want klagen zit in het aard van de mens. En zeker in het aard van de Nederlander. Bovendien is het een sport om zoveel mogelijk met het vingertje naar de politiek te wijzen voor alle (luxe) ‘problemen’ waar we mee te maken krijgen.

Het blijft een interessante vraag waarom sommigen altijd gezien worden en waarom anderen ondergesneeuwd worden. Moslims krijgen namelijk vaak het verwijt dat ze gepamperd worden door de overheid met allerlei subsidies, regelingen, partijtjes, feestjes, voorkeursregelingen en ga zo maar door. Niet echt leuk nee om te blijven horen als moslim. Zeker niet als je het zelf ook verafschuwt en als burger gewoon via de belastingdienst meebetaalt aan alle onzin.

Ik kan u alleen dit verzekeren: ik wil niet meer gezien, gehoord, gevoeld en bediscussieerd worden. Het is wel mooi geweest allemaal. Nee, ergens zien mensen ons niet staan, want hoezeer sommigen met hun goedbedoelde gesponsorde iftars willen laten zien dat ze toch echt hele lieve mensen zijn net als alle anderen, ben ik dat soort gebaren nu wel een beetje beu samen met velen anderen.

Laat me zijn wie ik ben, zonder dat er een vergrootglas op me wordt gericht. Tenslotte behoor ik ook maar tot de gewone burgerij. Het verschil is alleen dat deze burger het liefst ongezien en onbesproken door het leven gaat. Wat een luxe.

Bovenstaande column is de laatste column van Suzan Yücel voor Nieuwwij.nl. Vanwege haar nieuwe baan bij MTNL heeft zij moeten besluiten om te stoppen met haar columns voor Nieuwwij.nl.

Suzan Yücel

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.