Stap 1: stel een creatieve kwartiermaker aan

“Een nieuw idee heeft altijd een aanjager nodig, iemand die de koers uitstippelt en contacten legt. De gemeente Almere maakte in 2011 de behoefte kenbaar naar een ‘kennisbank’ over diversiteit. Avanti, een lokaal emancipatiecentrum voor vrouwen kreeg de opdracht te veranderen en deze taak op zich te nemen. Maar, ja, wij zagen het niet zitten om als een soort archivaris kennis te verzamelen en op een ‘bank’ te zetten. Onze gedachte was: Er is al zo veel kennis aanwezig, bij instellingen, maar vooral bij de bewoners zelf. Dat moet je breder bekend maken en met elkaar verbinden.
We organiseren stadsgesprekken over actuele thema’s zoals de dood van grensrechter Nieuwenhuizen, we hangen posters op in bussen met stellingen om mensen te prikkelen mee te praten. We zijn we actief in de social media. Kennis delen past meer bij deze tijd. Aan mij als kwartiermaker de schone taak om dit  proces vorm te geven.”

Stap 2: gebruik bezuinigingen in je voordeel

Schautt: “Avanti heeft geen dure huisvesting zoals veel andere organisaties. We huren een bescheiden kamertje in het centrum van de stad. De activiteiten die we organiseren vinden overal plaats. In een Turks verenigingsgebouw, een bioscoop, een voetbalclub, een espressobar. Voor iedere bijeenkomst zoeken we passende partners en een locatie met de juiste uitstraling. Dat heeft veel voordelen, de drempel om naar onze activiteiten toe te komen is laag. Voor de buitenwereld zijn we een buitengewoon onbureaucratische, snelle en flexibele club die naar je toekomt.”

Stap 3: verzamel de juiste mensen om je heen

Schautt: “Als je mensen wil verbinden, zoals wij is het goed om te kunnen terugvallen op een breed diversiteitsnetwerk. We hebben een uitgebreid en divers netwerk opgebouwd met mensen van verschillende achtergronden en religies, ondernemers, kunstenaars en politici. Zij voeden ons met ideeën en helpen ons contact te houden met de gewone man. Zo weten we wat er speelt en kan dat wat we doen meer betekenen.”

Stap 4: weet wie je bent en draag je boodschap uit

Schautt: “Het lijkt een open deur, maar toch blijft hij vaak lang dicht: Bedenk als organisatie eerst zelf wat je wilt communiceren en met wie. Waar je voor staat en waar je heen wilt. Voor een sterke profilering is het ook noodzakelijk je in het maatschappelijk debat te mengen. Stel je opiniërend op – via de social media en fysieke discussiebijeenkomsten, maar ook bijvoorbeeld door ingezonden stukken in de krant.
Als je echt de verbinding wilt leggen tussen verschillende groepen mensen en organisaties moet je een duidelijk profiel hebben en enthousiasme om mensen mee aan te steken.”

Bovenstaande adviezen kun je nalezen in de brochure Avanti. De weg naar een kennisplatform diversiteit. Voor meer informatie kijk op www.avanti-almere.nl.
Avanti heeft samen met FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken een brochure ontwikkeld: ‘Avanti – de weg naar een kennisplatform diversiteit’.

Mariska-Jansen

Mariska Jansen

Filosoof / Journalist

Mariska Jansen is journalist en redacteur. Zij schrijft over filosofie, recht, multiculturele samenleving en feminisme.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.