Nadat Oosterhuis met het Vaticaan in conflict was geraakt over het verplichte celibaat, kwam hij in de jaren zestig buiten de officiële kerkorde te staan. Hij begon in Amsterdam een kerk waarin de grenzen tussen religie, politiek en poëzie vervaagden. Rond zijn tachtigste verjaardag verscheen zijn biografie ‘De paus van Amsterdam’ door journalist Marc van Dijk. In dit boek beschrijft de biograaf de controverses, inzichten en wonderlijke paradoxen uit het leven van Nederlands bekendste ex-priester.

Van de rooms-katholieke kerk heeft hij geen officiële erkenning gekregen. Wel verleende de protestantse Vrije Universiteit hem een eredoctoraat vanwege zijn verdiensten voor de vernieuwing van de liturgie.

Oosterhuis wilde ‘het grote bijbelse verhaal van uittocht en bevrijding’ toegankelijk maken voor zijn publiek. Hij las de Bijbel als een politiek manifest en verbond zich aan de SP. Hij werd dan ook wel ‘priester van het protest’ genoemd. Tegelijk onderhield hij warme banden met het Koninklijk Huis en was bevriend met prins Claus. In genoemde biografie komen niet alleen hijzelf aan het woord, maar onder anderen ook zijn bekend geworden muzikale kinderen Tjeerd en Trijntje.

In de laatste jaren van zijn leven was ook sprake van een zekere verzoening tussen Oosterhuis en de kerk waaruit hij voortkwam. “Twee jaar gele­den mocht ik hem een bemoe­digende brief van paus Fran­cis­cus overhan­digen,” schrijft bisschop Hendriks op zijn website. “Bij die gelegen­heid en ook daarna bleek mij de ver­bon­den­heid van Huub Oosterhuis met paus Fran­cis­cus wiens En­cy­clie­ken en Exhor­ta­ties hij met veel po­si­tie­ve belang­stel­ling las.”

“Na­tuur­lijk was het talent van Huub Oosterhuis veel bre­der dan de ker­ke­lijke en bijbelse lie­de­ren,” vervolgt Hendriks. “Even­zeer na­tuur­lijk betreur ik dat hij des­tijds wegen is gegaan die leidde tot vervreem­ding van de katho­lie­ke kerk en haar lei­ding, zon­der dat hij overigens de katho­lie­ke kerk ooit heeft verlaten. Zonder de moei­lijk­he­den te willen baga­telliseren die mijn voor­gan­gers op de bis­schops­ze­tel van Haar­lem met hem hebben gehad, wil ik graag erkennen dat een bij­zon­der en geta­len­teerd persoon met speciale ver­diensten voor de li­tur­gische en bijbelse dicht­kunst en muziek, met inzet voor sociale vraag­stukken, voor wie de bijbel uitgangs­punt was van denken en han­de­len, van ons is heen­ge­gaan. Moge hij rusten in vrede!”

Kijk en luister

Graag deelt de redactie van NieuwWij.nl hier het lied ‘Ken je mij?’ waarvan Huub Oosterhuis de tekst schreef en dat wordt vertolkt door zijn dochter Trijntje, de bekende zangeres.

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?

Huub Oosterhuis schreef de tekst naar aanleiding van de geboorte van Trijntje. Het is een vrije interpretatie van psalm 139. In deze video zien we Trijntje Oosterhuis het lied zingen bij Pauw en Witteman in 2008. Zij vertolkte, vlak voor het overlijden van haar vader, in de Dominicus in Amsterdam nog een groot aantal liederen met teksten van haar vader.

Bron: youtu.be

Lees ook

huubooster

Recensie van ‘De ontdekking van de aarde’ van Huub Oosterhuis

Inzicht in Oosterhuis’ ideeën, zijn liefde voor poëzie en fascinatie voor de Bijbel

Oosterhuis-Anja

De heilige tekst van: Huub Oosterhuis

Vanaf vandaag tot en met eind volgende week zullen bekende en minder bekende religieuze…

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.

Advertentie

Kloostercast