India en China, twee Aziatische grootmachten en tevens rivalen in de Aziatische geopolitiek, zijn de landen met de meeste inwoners ter wereld. Beide landen tellen meer dan een miljard mensen. maar als dit jaar de wereldbevolking de 8 miljard bereikt, zal India China naar verwachting voorbijstreven.

Dat blijkt uit het World Population Prospects-rapport 2022, dat maandag is verschenen. Volgens het rapport groeit de wereldbevolking in het laagste tempo sinds 1950. Het rapport is opgesteld door DESA, de VN-organisatie voor Economische en Sociale Zaken, in het kader van de jaarlijkse Wereldbevolkingsdag op 11 juli.

Volgens de huidige aantallen leven er 1,44 miljard mensen in China en 1,39 miljard in India. Maar dit zal naar verwachting dus veranderen naarmate India China voorbijgaat. De VS staat op de derde plaats met meer dan 335 miljoen mensen. Aan het einde van vorig jaar was de totale wereldbevolking ongeveer 7,9 miljard.

Volgens een artikel in de New York Times op 9 juli maakt China een “demografische crisis” door. Abortus en reproductieve gezondheid worden sterk gecontroleerd door de Chinese Communistische Partij, die nu wil dat vrouwen meerdere kinderen krijgen en daarmee het langlopende eenkindbeleid van het land loslaten.

“Nu het geboortecijfer in China op een historisch laag niveau ligt, delen ambtenaren belastingkredieten, educatieve voordelen en zelfs geld uit om vrouwen aan te moedigen meer kinderen te krijgen”, zo stelt het artikel. “Maar die voordelen zijn er alleen voor getrouwde stellen, een voorwaarde die steeds onaantrekkelijker wordt voor onafhankelijke vrouwen, die soms de voorkeur geven aan solo-ouderschap.”

9,7 miljard in 2050

Momenteel woont ongeveer 61 procent van de wereldbevolking in Azië (4,7 miljard), 17 procent in Afrika (1,3 miljard), 10 procent in Europa (750 miljoen), 8 procent in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (650 miljoen), en de resterende 5 procent in Noord-Amerika (370 miljoen) en Oceanië (43 miljoen).

De laatste prognoses van de Verenigde Naties suggereren dat de wereldbevolking kan groeien tot ongeveer 8,5 miljard in 2030 en 9,7 miljard in 2050. In de jaren 2080 wordt een piek van ongeveer 10,4 miljard mensen bereikt, die tot 2100 zal aanhouden.

Meer dan de helft van de verwachte toename van de wereldbevolking tot 2050 zal geconcentreerd zijn in acht landen: de Democratische Republiek Congo, Egypte, Ethiopië, India, Nigeria, Pakistan, de Filippijnen en Tanzania, aldus het rapport.

Volgens John Wilmoth, directeur van de Afdeling Bevolking van DESA, zal de bevolking van Afrika bezuiden de Sahara tussen 2022 en 2050 naar verwachting bijna verdubbelen, tot meer dan 2 miljard inwoners tegen het einde van de jaren 2040. “Momenteel ligt het geboortecijfer in Afrika bezuiden de Sahara nog steeds hoog, met gemiddeld 4,6 geboorten per vrouw. Tegen 2050 zal het gemiddelde niveau in de regio naar verwachting rond de drie geboorten per vrouw blijven.” In combinatie met dalende sterftecijfers zal dit de aanhoudende bevolkingsgroei aanjagen.

Levensverwachting gedaald

“Dit is een gelegenheid om onze diversiteit te vieren, onze gemeenschappelijke menselijkheid te erkennen en de vooruitgang in de gezondheid te prijzen die de levensduur heeft verlengd en de moeder- en kindersterfte drastisch heeft verlaagd”, zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres gisteren, op Wereldbevolkingsdag.

“Tegelijkertijd is dit een reminder aan onze gedeelde verantwoordelijkheid om voor onze planeet te zorgen en na te denken over waar we nog niet voldoen aan onze verplichtingen jegens elkaar.”

Nepal-mensen-illustratie
Mensen in Nepal (afbeelding ter illustratie) Beeld door: Travelphotographer via Pixabay

Volgens de VN heeft de coronapandemie ingrijpende gevolgen gehad voor de bevolkingsverandering. Zo is de wereldwijde levensverwachting bij de geboorte in 2021 gedaald tot 71 jaar. In sommige landen hebben opeenvolgende besmettingsgolven mogelijk geleid tot een vermindering van het aantal zwangerschappen en geboorten. Ook heeft de pandemie de menselijke mobiliteit, inclusief internationale migratie, ernstig ingeperkt.

“Ja, de pandemie heeft de bevolkingsgroei beïnvloed door een verhoogde sterfte, verminderde vruchtbaarheid in veel landen, en lagere niveaus van internationale migratie”, zegt Joseph Chamie daarover. Hij is adviserend demograaf en voormalig directeur van de Bevolkingsdivisie van de Verenigde Naties.  Desalniettemin, zegt hij, blijft de wereldbevolking met bijna 1 procent per jaar groeien.

Historische groei

Chamie verwacht ook dat het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof, om het grondwettelijke recht van een vrouw op abortus te schrappen, impact zal hebben op de geboorten bij veel vrouwen in de Verenigde Staten.

Maar ondanks deze beslissing van het Hooggerechtshof zal het vruchtbaarheidscijfer in de VS, dat in 2020 1,64 geboorten per vrouw bedroeg, in de nabije toekomst waarschijnlijk onder het vervangingsniveau (het geboortecijfer dat nodig is om een bevolking, zonder internationale migratie, in stand te houden) blijven, zegt hij.

Hij noemt de groei van de wereldbevolking in de 20e en 21e eeuw “absoluut historisch en ongekend”. In minder dan een eeuw is de wereldbevolking verviervoudigd, van 2 miljard in 1927 tot 8 miljard in 2022, een groei die we in de toekomst waarschijnlijk niet opnieuw zullen zien.

De tweede helft van de twintigste eeuw had de hoogste jaarlijkse groei van de wereldbevolking – 2,1 procent aan het eind van de jaren zestig – en de hoogste jaarlijkse toename – 93 miljoen eind jaren tachtig. Ter vergelijking: het groeipercentage van vandaag is iets minder dan 1 procent en de jaarlijkse toename bijna 80 miljoen.

De wereldbevolking zal naar verwachting rond het midden van de eeuw met 25 procent, dus met nog eens 2 miljard mensen, toenemen, tot 10 miljard.

Klimaat

Chamie waarschuwt dat de groei van de wereldbevolking een ernstige uitdaging vormt voor de inspanningen om klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, aantasting van het milieu en vervuiling aan te pakken.

Steeds wanneer klimaatverandering wordt besproken, kunnen regeringen de demografische groei van naties niet negeren, vindt Chamie. Een planeet met 8 miljard mensen die blijft groeien, moet serieus worden aangepakt in de onderhandelingen over klimaatverandering.

De stabilisatie van de bevolking is essentieel voor het beperken van de almaar groeiende vraag naar energie, water, voedsel, land, hulpbronnen, huisvesting, verwarming, koeling en transport.

Schermafbeelding 2022-02-22 002500

Inter Press Service

IPS Vlaanderen is een nieuwsagentschap dat dagelijks persklare artikelen levert aan Vlaamse en Nederlandse nieuwsmedia. De focus ligt …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.