Inzenden kan tot 3 september. De jury kiest uit de inzendingen de drie beste essays. De winnaar van de eerste prijs zal zijn of haar essay voorlezen tijdens een symposium over ‘muziek en spiritualiteit’, 9 november 2018 in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. De winnende essays verschijnen in Volzin van 4 januari 2019. De winnaars ontvangen respectievelijk 500, 300 en 200 euro.

Thema

Religie en kunst zijn aan elkaar gewaagd. Kunstenaars van allerlei slag – componisten, schilders, (toneel)schrijvers, dichters, beeldhouwers, filmers, cabaretiers enzovoorts – putten vanouds inspiratie en ‘stof’ uit religieuze tradities. Of zij verzetten zich tegen bepaalde tradities of stellen die onder kritiek – dat laatste kan natuurlijk ook. Kunst draagt op haar eigen wijze bij aan de permanente verandering die religieuze tradities ondergaan. Religie vraagt om ‘goede’ kunst. Omgekeerd kan iemand vanuit haar of zijn eigen religieus of spiritueel engagement kunstwerken maken of bepaalde dingen in kunst zien die iemand anders zó niet maakt of ziet. Goede kunst draagt bij aan ervaringen van diepgang, sacraliteit en religie.

Kunst en religie: eeuwenlang waren die twee sferen met elkaar in harmonie. Ook nu zijn ze dat vaak nog, maar even zo vaak ook niet. Religie en kerk zeggen menigeen immers niet veel meer. Niettemin blijven mensen op zoek naar zingeving en duiding. Voor menigeen is kunst een vervanging van religie geworden. Zij vertoeven liever in een museum, concertzaal of bioscoop dan in een kerk. Zij lezen liever een goed boek dan te luisteren naar een preek. Kun je ze ongelijk geven? Maar: hoe zit het met u? Wat leert kunst u over uzelf en over onze wereld? Welk boek, gedicht, schilderij, beeldhouwwerk, toneelstuk, symfonie, lied, cabaretvoorstelling, draagt u met u mee? Wat moeten we volgens u lezen, horen, zien, willen we – ieder voor zich of samen – betere mensen worden? In welk opzicht vormt kunst voor u een aanvulling op uw religie of is kunst voor u een vervanging van religie geworden? Kunst & Religie: Hemels of Hels? luidt het thema van de Volzin-schrijfwedstrijd 2018. Het thema laat zich in vele richtingen laat uitwerken. Elke uitwerking en invalshoek is toegestaan mits het thema maar herkenbaar blijft. De opdracht voor de schrijfwedstrijd luidt: schrijf een pakkend essay over het hemelse of helse verband tussen kunst en religie.

Voorwaarden

 • De Volzin-schrijfwedstrijd staat open voor iedereen.
 • De maximale lengte van de inzending is 1600 woorden.
 • Inzendingen moeten uiterlijk maandag 3 september 2018, 9.00 uur, ontvangen zijn.
 • Inzendingen dienen digitaal (in Word) en per e-mail te worden aangeleverd. Te mailen aan: schrijfwedstrijd@volzin.nu; bijdragen moeten voorzien zijn van personalia (naam, adres, leeftijd, geslacht, (voormalig) beroep) en de aanduiding ‘Volzin-schrijfwedstrijd 2018’; niet-digitale bijdragen worden niet in behandeling genomen.
 • Inzenders verlenen aan Volzin het recht van eerste publicatie van de ingezonden bijdragen. Volzin houdt zich het recht voor inzendingen (ook) te publiceren op www.volzin.nu.
 • Over de inhoud en de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De jury hanteert bij de beoordeling van de inzendingen de volgende criteria. De bijdrage:

 • bestaat uit een persoonlijk getoonzette uitwerking van het thema;
 • is origineel van inhoud en invalshoek;
 • is ‘prikkelend voor de geest’;
 • is helder van stijl en toegankelijk geschreven;
 • is helder over de gebruikte bronnen (zowel kunstwerken als secundaire literatuur).

Jury

Voorzitter van de jury is Martin Hoondert, hoofddocent ‘muziek, religie en ritueel’ aan Tilburg University (School of Humanities and Digital Sciences). De jury bestaat verder uit: Kees Posthumus (theatermaker en journalist), Anne Marijke Spijkerboer (bijzonder hoogleraar ‘theologie en cultuur’ aan de Rijksuniversiteit Groningen), Anouschka van Wettum (literatuurwetenschapper en redacteur van digitaal platform Inspirerend Leven), Lieke Wijnia (onderzoeker Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen en docent kunstgeschiedenis University College Tilburg). Volzinredacteur Jan van Hooydonk is secretaris van de jury.

Prijzen en prijsuitreiking
De jury kiest uit de inzendingen een eerste, tweede en derde prijs. Daarnaast kiest zij nog maximaal 7 inzendingen die in aanmerking komen voor een ‘eervolle vermelding’. De winnaar van de eerste prijs ontvangt € 500, -, de winnaar van de tweede prijs € 300, -, de winnaar van de derde prijs € 200, -. De winnaars van de eerste, tweede en derde prijs worden bekendgemaakt tijdens het symposium ‘muziek en spiritualiteit’ dat op vrijdagmiddag 9 november a.s. op initiatief van Tilburg University plaatsvindt in cultuurcentrum Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. De winnaar van de eerste prijs zal tijdens dit symposium zijn/haar essay voorlezen. Aanleiding voor het symposium is de uitvoering van het grote werk Harmony of the Spheres van Joep Franssens tijdens het festival November Music, in Den Bosch. Die uitvoering vindt eveneens op 9 november plaats, in de avond.

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.