De assemblee is het hoogste bestuursorgaan van de Wereldraad en vindt in principe iedere acht jaar plaats. Het is het enige moment waarop alle aangesloten kerken samenkomen om gezamenlijk te vieren en te bidden. Daarmee is de assemblee een unieke gelegenheid voor kerken wereldwijd om het gemeenschappelijk getuigenis te verdiepen en gezamenlijk in gesprek te gaan over fundamentele vragen op het gebied van geloof en samenleving.

Het overkoepelende thema van de elfde assemblee luidt ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. Op de agenda staan 23 plenaire, oecumenische bijeenkomsten. Die variëren van kerkelijke en theologische thema’s, bijvoorbeeld rond schepping en gebed, tot meer maatschappelijke thema’s, zoals de verwerking van het slavernijverleden en de strijd tegen klimaatverandering. Ook geopolitieke thema’s zullen aan de orde komen, zoals de oorlog in Oekraïne en de conflicten in het Midden-Oosten.

De uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen de basis vormen voor het nieuwe beleidsplan van de Wereldraad, dat leidend is voor de komende acht jaar. Naast deze plenaire bijeenkomsten vinden tal van andere samenkomsten plaats waarin deelnemers op dagelijkse basis met elkaar bidden, vieren of Bijbelteksten bestuderen. In de zogeheten ‘oecumenische ontmoetingen’ wordt dieper met elkaar doorgesproken over bepaalde maatschappelijke vraagstukken, zoals gerechtigheid en vrede. Bij de zogenaamde ‘Brunnen’ (bronnen) kunnen kerken hun ideeën presenteren en workshops houden.

Tenslotte is een deel van de tijd gereserveerd voor enkele bestuurlijke en huishoudelijke bijeenkomsten waarin onder andere 150 nieuwe leden voor het centrale bestuur gekozen zullen worden.

Gastvrouwen van deze elfde assemblee zijn de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), de Protestantse Kerk in Baden, de Raad van Kerken in Duitsland, de Unie van Protestantse Kerken in de Elzas en Lotharingen, samen met de Protestantse Kerk in Zwitserland.

Vanuit Nederland zullen circa dertig mensen afreizen, onder wie vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Algemeen Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk, de Evangelische Broedergemeente, het Leger des Heils, het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) en de Raad van Kerken in Nederland. De Rooms-Katholieke Kerk, die geen lid is van de Wereldraad, zal als waarnemer aanwezig zijn bij de assemblee.

Tijdens de assemblee zullen de Nederlandse afgevaardigden hun impressies geven in persoonlijke blogs, die te lezen zullen zijn op de website van de Raad van Kerken in Nederland. Voor wie op persoonlijke titel wil deelnemen aan de assemblee, zijn dagkaarten verkrijgbaar.

De eerste assemblee van de Wereldraad van Kerken vond plaats in 1948 in Amsterdam, met als thema ‘Man’s Disorder and God’s Design’. De toenmalige secretaris-generaal was Willem Visser ’t Hooft, die tevens medeoprichter was van de Wereldraad. De huidige, waarnemend secretaris-generaal is dr. Ioan Sauca. Hij zal per 1 januari 2023 opgevolgd worden door prof. dr. Pillay uit Zuid-Afrika. De vertaling van de tekst ‘Christ’s Love Moves the World to Reconciliation and Unity’ is verkrijgbaar in de webshop van de Raad van Kerken in Nederland.

Bron: www.youtube.com
Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.