Deze koepelorganisaties hebben zich verenigd in de Alliantie Inclusieve Energietransitie (AIE) om verduurzaming te bevorderen en energiearmoede te voorkomen of te beperken. Via de zes koepelorganisaties heeft de AIE toegang tot (wijk)organisaties, netwerken en sleutelfiguren van vrijwel alle inwoners met een migratie- en vluchtelingenachtergrond, verspreid over het land. De AIE kan hierdoor inwoners bereiken die door gemeenten, milieuorganisaties, woningcorporaties of energiebedrijven vaak niet of moeilijk bereikt worden.

In goede onderlinge samenwerking en afstemming zijn er, online en offline, openhartige gesprekken gevoerd met experts en een kleine vierhonderd sleutelfiguren en vertegenwoordigers van organisaties uit uiteenlopende migranten- en vluchtelingengemeenschappen. Op grond van de bijeenkomsten trekt de AIE onder andere de volgende conclusies:

  • Er zijn grote zorgen over huidige en toekomstige energiearmoede onder Nederlanders met een migratie- en vluchtelingenachtergrond in vaak sociaaleconomisch kwetsbare huishoudens.
  • Er is bij deze groepen een groot gebrek aan kennis over de noodzaak van verduurzaming en de energietransitie.
  • De beschikbare informatie over energiebesparende maatregelen, de energietransitie, verduurzaming, toeslagen, overheidssteun e.d. is onvoldoende toegankelijk voor Nederlanders die minder taalvaardig zijn en/of digibeet zijn.
  • Grote groepen Nederlanders zijn hierdoor onvoldoende voorbereid op ingrijpende veranderingen in de toekomst.
  • Er is onder groepen Nederlanders met een migratie- en vluchtelingenachtergrond sprake van wantrouwen ten aanzien van de overheid. Door het Toeslagenschandaal zijn mensen huiverig geworden toeslagen aan te vragen. Mensen zijn ook bang iets aan hun woning te laten veranderen, omdat dit meestal leidt tot huurverhoging.
  • Er is een snelgroeiende groep van sleutelpersonen, migranten- en vluchtelingenorganisaties (waaronder ook moskeeën en kerken) die zich met overtuiging willen inzetten en hun stem willen laten horen om energiearmoede te voorkomen en bewustwording over verduurzaming te bevorderen. Zij hebben de ambitie, de kennis en de netwerken om meer betrokken te worden bij (lokale) beleids- en projectontwikkeling.

Vruchtbaar samenwerkingsverband

Dit zijn voor de AIE voldoende redenen het vruchtbare samenwerkingsverband voort te zetten. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met gemeenten, milieuorganisaties, energiebedrijven, woningcorporaties, kennisinstituten en anderen die de doelstellingen van AIE delen.

De AIE bestaat uit de volgende organisaties: Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Inspraakorgaan Turken (IOT), Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN), Stichting Ocan van Caribische Nederlanders, Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

Meer informatie is te vinden op de website van Alliantie Inclusieve Energietransitie.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.