Uit de Europese Gender Equality Index blijkt dat Belgen over het algemeen best inclusief denken: op het vlak van gender en verdraagzaamheid scoren we beter (74,2 punten) dan de gemiddelde Europeaan (68,6). Nederland doet nog beter met een score van 77,3 op 100.

Een score van 100 op 100 zou betekenen dat er in een land volledige gelijkheid heerst tussen mannen en vrouwen. Maar daar zijn we nog niet: in alle Europese landen blijkt genderongelijkheid op verschillende vlakken nog sterk aanwezig.

Een groot deel daarvan is het resultaat van hardnekkige genderstereotypes. Om die clichés tegen te gaan, lanceert de Europese Commissie de campagne #EndGenderStereotypes. Aan de hand van campagnebeelden word je aangemoedigd om na te denken over de vraag of bepaalde afgebeelde situaties gewoon, ongewoon of verrassend zijn.

De foto’s beelden verwachtingen uit over wat een meisje wel of niet zou moeten studeren, wat voor soort baan een man zou moeten aannemen of welke rollen geschikt zijn voor vrouwen in het privé- en openbare leven. “Clichés daar omheen zijn niet alleen een kwestie van persoonlijke mening, maar kunnen negatieve gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt en voor de samenleving in het algemeen”, zegt Helena Dalli, Europees Commissaris voor Gelijkheid. “Ze kunnen leiden tot hardnekkige economische ongelijkheid tussen vrouwen en mannen.”

De campagne maakt deel uit van de strategie van de Europese Commissie voor gendergelijkheid en wil aanzetten tot nadenken en gedragspatronen helpen verbeteren.

“Genderstereotypes komen nog steeds veel voor in de Europese samenlevingen”, zegt Dalli. Ze blijken nog sterk aanwezig in werkgelegenheid, zorgtaken en leiderschap. Ook beïnvloeden ze de kwaliteit van leven thuis en kunnen ze een beperkende invloed hebben op het vlak van opleiding en werk.

In 2021 gaf 61 procent van de Belgische vrouwen bijvoorbeeld aan dat ze huishoudelijke taken nog volledig of grotendeels zelf doen, tegenover 24 procent van de mannen. Ook verdienden vrouwen dat jaar 5 procent minder dan mannen.

Ongegronde sociale verwachtingen

Hoewel vrouwen volgens Eurostat mannen overtreffen bij het behalen van universitaire diploma’s, zijn ze nog steeds ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft slechts 67,7 procent van de vrouwen in de EU een voltijdse baan, tegenover 78,5 procent van de mannen. Slechts 8 procent van de CEO’s van grote beursgenoteerde bedrijven in de EU is een vrouw.

Uit de Europese cijfers blijkt dat ongegronde sociale verwachtingen en stereotypes ook in het nadeel van mannen kunnen spelen. Zo is het voor mannen nog veel moeilijker dan voor vrouwen om ouderschapsverlof te nemen als ze dat zelf willen.

Schermafbeelding 2022-02-22 002500

Inter Press Service

IPS Vlaanderen is een nieuwsagentschap dat dagelijks persklare artikelen levert aan Vlaamse en Nederlandse nieuwsmedia. De focus ligt …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.