Cultureel divers talent is een verrijking voor iedere organisatie. “Elk nieuw tijdperk heeft voorlopers nodig. Inspiratoren die soepel switchen tussen codes. Die een barrière zien als iets dat kan worden doorbroken”, opent Selda Akbal, voorzitter van Agora Network, de video. “Erkenning is essentieel als je als organisatie succesvol divers en inclusief beleid wilt inrichten, maar ook als je streeft naar een inclusieve samenleving als geheel”, aldus Akbal.

De campagne ‘Eye Opener’ wil Agora Network aandacht vragen voor het belang van een inclusieve samenleving (werkomgeving) waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt. Hiervoor zijn, zoals altijd in de geschiedenis, voorlopers nodig. Deze pioniers moeten sterk in hun schoenen staan, want de stereotypering is hardnekkig, weet zij. “Er is een gebrek aan representatie, waardoor mensen zich vaak niet gehoord en gezien voelen. Dat willen we graag veranderen door cultureel diverse rolmodellen te presenteren op een manier die recht doet aan hun talenten.”

Agora network campagne 2
Rolmodel Sebastiaan Rijkeboer bij het kunstwerk van Jan Mostaert

Een nieuw perspectief

Voor de video is nauw samengewerkt met producer Rik Blokland en spoken word artist Atta de Tolk. De kunst van het Rijksmuseum vormt een belangrijk onderdeel waarbij verschillende tijdsperiodes en mensen met elkaar worden verbonden. “Het Rijksmuseum is een plek waar verleden, heden en toekomst samenkomen. Bovendien kun je steeds op andere manieren naar kunst kijken. Hier draait het uiteindelijk ook om voorlopers: kunstenaars die het voortouw namen en zo culturele innovatie brachten. Wanneer je kunst vanuit dit perspectief bekijkt, zie je weer hele nieuwe dingen”, aldus Blokland.

Het Melkmeisje van Johannes Vermeer en het portret van een Afrikaanse man van Jan Mostaert vormen de inspiratie voor de teksten van Atta de Tolk. Hij bekijkt ze met zijn eigentijdse blik en verbindt zo het verleden met het heden. De Tolk licht toe: “Ik vind het hierbij belangrijk niet uit te gaan van negativiteit, maar juist vanuit de intrinsieke motivatie om iets te kunnen betekenen. Verbinden is de kern. Ons verleden kan niet worden herschreven, maar wel opnieuw worden belicht.”

Inclusieve mindset

Agora Network bestaat al ruim negen jaar als stichting en speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van culturele diversiteit binnen het bedrijfsleven. Dit doet zij door middel van kennissessies, masterclasses, trainingen en mentorshipprogramma’s. Meer dan 25 grote en bekende organisaties in Nederland hebben zich ondertussen al verbonden aan het netwerk.

Op zondag 21 mei ging de video online, op de Internationale Dag van Culturele Diversiteit van UNESCO: een dag waarop extra stil wordt gestaan bij de belangen en het begrip van de waarden van culturele diversiteit. Akbal: “Met onze campagne willen we niet alleen het mooie van culturele diversiteit in de schijnwerpers zetten, maar ook werkgevers stimuleren een inclusieve mindset te ontwikkelen en het potentieel hiervan in te gaan zien.”

Bekijk de video

Bron: youtu.be

Agora Network brengt mensen uit alle hoeken van de wereld bij elkaar. “Samen wisselen we kennis en ervaringen uit om elkaar te inspireren én te versterken. Wij geloven in de kracht van verschillende achtergronden en invalshoeken binnen organisaties. Daarom werken wij hard aan het creëren en faciliteren van een inclusieve mindset.” Ga naar de website van Agora Network.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.