Een groep onderzoekers van de Universiteit van Tallinn in Estland heeft het wereldwijde filmfestivalcircuit onder de loep genomen om te achterhalen hoe het gesteld is met de diversiteit binnen de sector. Ze gebruikten gegevens van de afgelopen dertien jaar van de filmplatforms Cinando en Marché du Film (Festival de Cannes) over meer dan zeshonderd filmfestivals.

Filmfestivals hebben een prominente rol binnen de filmindustrie. Ze zijn het uithangbord voor nieuwe films voor een publiek dat kan variëren van de grote massa tot professionals uit de industrie.

Ondanks hun belang zijn internationale filmfestivals relatief onderbelicht gebleven vanuit een kwantitatief perspectief, vonden de Estse onderzoekers. Zij wilden die leemte opvullen door gebruik te maken van datasets van de Cinando database die een gedetailleerd onderzoek van de festivalprogrammering over verschillende jaren mogelijk maakten.

Ze hebben daarbij diversiteit in de programmering van filmfestivals kunnen kwantificeren op verschillende dimensies zoals diversiteit van het land van herkomst, geslacht van de filmmakers, filmgenre en taal.

A-festivals minder divers

De meeste festivals bleken nog steeds een onevenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen te vertonen wat betreft regisseurs en producenten van de geprogrammeerde films, maar het onderzoek wees wel op vooruitgang inzake gelijkheid.

Het onderzoek vergeleek verder ook de diversiteit van de A-festivals – geaccrediteerd door de International Federation of Film Producers Associations (FIAPF) – en een reeks andere filmevents. Daaruit kwam naar voren dat de programmering van de topfestivals thematisch en taalkundig diverser is, maar minder genderdiversiteit vertoont dan die van de B-festivals.

“Filmfestivals zijn een belangrijke schakel in de filmindustrie op vlak van trendsetting, publiciteit, netwerking, dialoog en samenwerking”, zeggen de onderzoekers. Ze hopen dat hun analyse de weg effent voor meer culturele uitwisseling en representatie, in lijn met de toenemende vraag van het publiek naar meer diversiteit.

Ze claimen dat hun onderzoek de basis legt voor toekomstige studies en initiatieven gericht op het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit in de wereldwijde programmering van filmfestivals. Ze willen ook het belang onderstrepen van datagestuurde benaderingen voor een beter inzicht van wat er leeft op culturele evenementen.

Het onderzoek is verschenen in PlosOne.

Schermafbeelding 2022-02-22 002500

Inter Press Service

IPS Vlaanderen is een nieuwsagentschap dat dagelijks persklare artikelen levert aan Vlaamse en Nederlandse nieuwsmedia. De focus ligt …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.