Bij het vertaalproject voor de Nieuwe Bijbelvertaling 2004 streefde men ernaar zoveel mogelijk inclusief taalgebruik te hanteren en waar mogelijk af te zien van taalgebruik dat met name vrouwen buitensloot, zo schrijven de critici in hun brief. “We constateren nu dat u voor de herziening kiest voor het versterken van het patriarchale karakter van (de verwijzing naar) God/de Godsnaam door het extra en vooral onnodig benadrukken van de masculiene taal van de Bijbelschrijvers door middel van het van een hoofdletter voorzien van het mannelijk persoonlijk voornaamwoord: Hij. Op basis van taalkundige, exegetische en uitlegkundige argumenten zien wij hiervoor geen enkele reden.”

“Voor veel vrouwen binnen kerk en theologie betekent deze keuze een stap achteruit in een lang gevoerde strijd om als gelijkwaardig en als evenbeeld van God te worden beschouwd. Dat God blijkbaar een Hij is, wordt in de toekomst niet te missen. En dat is een gemiste kans voor de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling.”

Naar de mening van de theologen is de door het NBG gemaakte keuze met de huidige theologische kennis onvoldoende wetenschappelijk verantwoord en had ook onder gebruikers van de Nieuwe Bijbelvertaling een wetenschappelijk verantwoorde steekproef moeten plaatsvinden om het draagvlak voor deze beslissing tot herinvoering van de ‘eerbiedskapitaal’ te toetsen.

De theologen wijzen op het inzicht dat de voorvechtster van feministische theologie, Mary Daly, in 1973 verwoordde: ‘Als God mannelijk is, dan is het mannelijke God.’ En ze stellen: “Inmiddels zijn er talloze studies verschenen die de trieste en schadelijke gevolgen van een patriarchaal Godsbeeld en het doorgeven daarvan voor voornamelijk vrouwen in kerk en samenleving hebben aangetoond.”

Eind 2020 schreef theoloog en predikant Eleonora Hof dit kritische verhaal op Nieuw Wij. Daarin stelt zij: “De argumenten waren in 2004 waterdicht om de eerbiedskapitalen juist áf te schaffen. Het meest doorslaggevende argument is dat deze niet te vinden zijn in de bronteksten.”

Volgens het NBG is de nieuwe Bijbelvertaling, die pas over tien maanden verschijnt, inhoudelijk afgerond en al drukklaar zodat er niets meer aan veranderd zou kunnen worden.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al 12 reacties — praat mee.