Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dat betekent dat ze in Nederland mogen blijven en hun leven kunnen gaan opbouwen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan een gemeente. Die gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting en het inburgeringstraject. Maar de krapte op de woningmarkt treft ook statushouders. Door het tekort aan sociale huurwoningen duurt het vaak lang voordat zij iets kunnen vinden. Tot die tijd zit er vaak niets anders op dan in het asielzoekerscentrum te blijven wonen. Hélène probeert statushouders te helpen bij huisvesting in de gemeente Groningen.

Wat doe je als matchmaker?

“Ik kijk of ik een match kan vinden tussen een woningzoekende statushouder en een gezin, waar hij of zij tijdelijk kan verblijven. Dat vergt een hoop voorwerk, we plaatsen namelijk niet zomaar iemand in een gezin. Ik ga eerst langs bij het gastgezin om het huis te zien, zodat ik aan de gast kan uitleggen waar hij eventueel komt te wonen en of er bijvoorbeeld huisdieren zijn. Als ik denk dat er een match kan zijn, organiseer ik een kennismaking. Als nadien zowel de gast als het gezin het willen proberen, spreken we proeflogeren af, oftewel twee nachten. Daarna kan een besluit worden genomen. Bij een akkoord vragen we een logeerregeling van drie maanden aan bij het COA. Daarna wordt de gast ingeschreven op het adres van het gastgezin en bij een huisarts en kan hij gaan verhuizen.”

Lees hier verder voor het volledige interview met Hélène Huis in ’t Veld door OOG Radio & TV. Hieronder de video over Margreet die haar huis deelt met statushouders.

Video van OOG Radio & TV over Margreet die haar huis deelt met statushouders Bron: youtu.be
Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.