Het mooie van deze tijd is dat ‘de ouden’ nog steeds van zich laten horen. Dat merkte ik ook op dinsdag 20 december in de Dominicuskerk in Amsterdam. Enkele milieuorganisaties waaronder de werkgroep Banken van Milieudefensie, de werkgroep ‘Klimaat en geloof’ en ‘Grootouders voor het klimaat’ hielden een klimaatwake en de bedoeling is dit maandelijks te herhalen. De volgende wake is op 24 januari!

Op de wake van afgelopen dinsdag werd volop gebeden, gedichten voorgedragen, lezingen gegeven over de stand van zaken op het gebied van klimaat, politieke acties bepleit en niet te vergeten gezongen. Ik zong, samen met zo’n zeventig anderen uit volle borst mee en samen hoopten we dat deze wake en alle klimaatacties er voor zou zorgen dat de opwarming van de aarde over twintig jaar niet boven de 1,5 tot 1,8 graden komt.

Typerend voor deze tijd, en volgens mij niet eerder voorgekomen, is dat grootouders politiek opkomen voor hun kleinkinderen. Natuurlijk is betrokkenheid voor je nageslacht van alle tijden, maar dat mensen van 70 jaar en ouder politieke manifestaties opzetten om te voorkomen dat hun kleinkinderen, de huidige twintigers, in 2040 te maken krijgen met een dan onomkeerbaar klimaatprobleem, dat is nieuw.

unnamed
Grootouders voor het klimaat

Grootouders voor het klimaat is opgericht in 2016 en de directe aanleiding was de befaamde ‘Mars naar Parijs’ in 2015. Tienduizenden mensen liepen al demonstrerend (delen van de route) naar Parijs ter ondersteuning van het voornemen van de internationale VN Klimaatconferentie, effectieve maatregelen te nemen tegen de dreigende opwarming van de aarde. In Parijs is destijds door 193 landen overeengekomen dat gestreefd moet worden naar een beperking van de opwarming tot hoogstens 1,5 graden, een streven waarvan met name de grotere landen nu al zeggen dat dit onhaalbaar is. Er moet dus nog heel wat gedemonstreerd worden. Grootouders voor het klimaat heeft nu ongeveer zesduizend sympathisanten georganiseerd rond 24 stedelijke of regionale afdelingen.

Elke veertien dagen demonstreren ze voor de ingang van de Tweede Kamer. Daarnaast schrijven zij brieven naar pensioenfondsen en multinationale ondernemingen waarin ze eisen dat deze ophouden te investeren in klimaatvijandige bedrijven. En ze demonstreerden op Schiphol onder de leus ‘Niet vliegen maar sporen’.

Kortom: ze grijpen elke gelegenheid aan om de dreigende klimaatramp te voorkomen. Als steeds meer ouderen en niet te vergeten jongeren en mensen van middelbare leeftijd wereldwijd op deze wijze actief worden, dan is deze ramp zeker te voorkomen. Als u al (bijna) grootouder bent kunt u zich aan melden bij [email protected].

Voor wie geen grootouder is, zijn er genoeg andere groene organisaties en bewegingen om aansluiting te zoeken. Tenslotte wens ik alle lezers een gelukkig, strijdbaar en klimaatveilig 2023!

1523533_655585974505610_1399588557_o

Hans Beerends

Bestuurder, publicist

Hans Beerends (1931) werkt vanaf eind jaren zestig als organisator, coördinator en publicist binnen de derdewereldbeweging. Hij was …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.