Polarisatie is een verzamelnaam voor een aantal processen, die gaan over een verscherping van tegenstellingen. “Dat zie je in buurten met heel veel diversiteit, maar ook in buurten die geconfronteerd worden met een nieuwe groep bewoners”, aldus drs. Ron van Wonderen. Hij maakte de handreiking en doet al ruim tien jaar onderzoek naar maatschappelijke spanningen. De aanpak van polarisatie begint volgens Van Wonderen met een goede analyse. “Waar hebben we het precies over? Wat speelt er in deze buurt? Bespreek de precieze problematiek, wie zijn erbij betrokken?”

Stappenplan ‘van polarisatie naar verbinding in buurten’

De handreiking presenteert een stappenplan met checklists en adviezen om te komen tot een effectieve analyse van polarisatie en een keuze voor passende interventies. Naast het in kaart brengen van problematiek (vormen polarisatie, oorzaken, betrokken groepen, locaties, fasen) geeft de handreiking ook informatie en handvatten voor verschillende vervolgstappen:

Wat moet er gebeuren om polarisatie tegen te gaan of te voorkomen, en verbindingen/cohesie tussen bevolkingsgroepen te versterken (oplossingsrichtingen)? Welke concrete interventies kunnen worden ingezet bij verschillende vormen van polarisatie? Analyse en duiding van ‘witte vlekken’ in het lokaal beleid om polarisatie te voorkomen. Volstaat het huidige beleid, zijn er intensiveringen nodig, en welke aanpakken passen daarbij?

Analyse-instrument polarisatie voor buurtoverleg

Naast de uitgebreide handreiking heeft KIS een praktisch analyse-instrument ontwikkeld voor buurtprofessionals en wijkcoördinatoren, die gezamenlijk met collega’s uit verschillende domeinen (sociaal, veilig, onderwijs, zorg) snel en effectief aan de slag willen om in buurten polarisatie te signaleren, te analyseren en praktische oplossingen te vinden. Het analyse instrument is een ingekorte versie van de handreiking, waarin het stappenplan met behulp van checklists praktisch toepasbaar is gemaakt voor bespreking in (bijvoorbeeld) buurtoverleg.

Voor meer informatie over de publicatie, de handreiking en het analyse-instrument, klik hier.

Bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.