Onderzoeksvraag

Inmiddels zijn we 10 jaar en een aantal grote ontwikkelingen verder, waaronder de decentralisatie van Rijksoverheidstaken op het gebied van welzijn, zorg en jeugd in 2015. We stellen onszelf in dit onderzoek dan ook de vraag: Wat hebben de ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar betekend voor de rol van levensbeschouwelijke organisaties in de samenleving?

Het onderzoek is van begin tot eind opgezet met vertegenwoordigers van de levensbeschouwelijke organisaties MARA, SPIOR, SKIN-Rotterdam, Samen010 en Convent der kerken Rotterdam. Zij vertegenwoordigen, of hebben contact met de gevestigde en nieuwe christelijke gemeenschappen, islamitische stichtingen en moskeeën, levensbeschouwelijk geïnspireerde welzijnsstichtingen en voorgangers van uiteenlopende religieuze groeperingen.

Inclusief onderzoek

Het onderzoek voeren we op inclusieve wijze uit. Samen met de grootste vertegenwoordigers (in Rotterdam) van de onderzoekspopulatie regelmatig om tafel zitten om alle stadia van het onderzoek te bespreken. Met één helder doel voor ogen: een compleet en kwalitatief hoogwaardig onderzoek leveren.

Een intensieve en gelijkwaardige samenwerking dus, maar wel met een heldere taakverdeling. Wij hebben in de rol van projectleider en penvoerder de eindverantwoordelijkheid voor het onderzoek, conclusies en aanbevelingen. De vijf Rotterdamse organisaties denken bij alle onderdelen mee, zoals bij de fine-tuning van de vragenlijsten en het duiden van de resultaten. Bovendien hebben zij een grote rol in het bereiken van de levensbeschouwelijke verbanden en gemeenschappen. Hun netwerken tezamen beslaan zo’n 200 organisaties.

Volgens projectleider Jessica van den Toorn: “We willen inzichtelijker krijgen wat deze organisaties allemaal doen in de stad. Waar besteden ze hun uren, taken en mensen aan? En wat is de motivatie van betrokken vrijwilligers? Ook andere gemeenten dan Rotterdam kunnen van deze inzichten leren.”

Het onderzoek loopt tot 1 mei 2020.

Bron: Verwey-Jonker Instituut

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.