Deze woorden zijn afkomstig van Albert Einstein. De bekende natuurkundige besloot tijdens een lezingentoer door Amerika in de jaren dertig van de vorige eeuw niet meer terug te keren naar Europa. Het oplaaiende en steeds brutaler tegen het establishment en het individu agerende nationaal-socialisme was daar de oorzaak van.

Deze ideologie beschouwde het belang van het eigen volk, van een toekomstig groot-Arisch Duitsland, vele malen belangrijker dan dat van de enkeling. Of deze enkeling nu enthousiast met hakenkruis-vlaggetjes langs de kant van de weg stond te zwaaien naar de passerende Führer of angstig thuis bleef en zich schuil hield. Mein Kampf werd een mondiaal overlevingsproces.

Net terug van een bezoek aan het concentratiekamp Dachau, ten noordwesten van München, heb ik de neiging het individu sterk te profileren. Nog met ‘verse foto’s en werkelijkheid’ van een Brausebad in gedachten, stap ik zonder aarzelen de barricaden op om de persoonlijke vrijheid en de ruimte en mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling van de mens te verdedigen. Hierdoor kan ik mijn mening bijvoorbeeld hier plaatsen, in dialoog of discussie gaan met anderen, eten en drinken wat en wanneer ik dat zelf wil, het oneens te zijn met anderen. Ik kan mijn religie op eigen wijze beleven.

Dit zijn vrijheden waarvan ik besef dat die niet op enig individueel conto geschreven kunnen worden. Daar is een eeuwenlange maatschappelijke, politieke en sociaal-culturele, dus gezamenlijke beweging en ontwikkeling aan vooraf gegaan. En helaas veel lijfelijke strijd. En nog steeds zijn er volkeren die om diezelfde mate van vrijheid strijden en sterven.

Ik ben een product van een lange rij voorvaders en –moeders. Ik heb van mijn ouders en grootouders (de rest herinner ik me niet) handvatten meegekregen om het leven draaglijk en zo mogelijk comfortabel en zinvol door te gaan. Net zoals zij ook weer vervolgverhalen zijn van hún voorouders. Elk familielid is uniek in uiterlijk, doen en laten, maar de afkomst verbindt ons.

De gezamenlijkheid, de maatschappij, de nationale en mondiale bevolking kan ik niet zomaar weglaten. Wanneer ik ziek ben, wil ik graag door een ander geholpen worden. Wanneer ik iets moois heb beleefd of juist iets verschrikkelijks, geeft het lucht dat met een ander te delen. In de supermarkt koop ik wat ik nodig heb, maar ben niet de producent van die artikelen. Ik ben verliefd geworden, getrouwd en ben moeder geworden. Daar was ook een ander bij betrokken.

Niet echt lastig te concluderen dat ik een ander nodig heb voor dat unieke, comfortabele en interessante leven dat ik mezelf toewens. Dit beseffende begint die ander zowaar op mijzelf te lijken wat behoeften en verlangens betreft. Daardoor kan ik niet anders doen dan daarmee rekening houden. In Dachau zijn mensen ook voor mij gestorven die het ‘vrijheid en respect’ principe overeind trachtten te houden tegenover een overmacht van moordenaars van een grote massa tegenstanders en heel veel individuele meelopers.

Persoonlijke vrijheid, zelfbewustzijn, zelfontplooiing en zelfbeslissingsrecht zijn prima bewegingen. In goede een-zaam-heid moet dat toch ook mogelijk zijn. Het feit dat niemand zelf in het leven is gestapt, maar dat ontvangen heeft is al voldoende om respectvol met een ander om te gaan. Om plaats te maken en die ander ook wat ruimte te gunnen. Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Zo simpel en blijkbaar toch zo moeilijk.

marianne

Marianne van Waterschoot

Communicatiecoördinator

Marianne van Waterschoot werkt momenteel als communicatiecoördinator voor twee parochies. Ze doet daarnaast redactie & vertaalwerk en …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.