Gewoonlijk hebben we de indruk dat inspiratie iets hoogst persoonlijk is, iets individueels. Mijn eigen ervaring is dat inspiratie voortkomt uit de ontmoeting met anderen, eventueel een fictieve ontmoeting met anderen in jezelf. Wanneer je een oplossing zoekt van een probleem of het vinden van een aansprekende titel voor een publicatie voer je met jezelf een innerlijke dialoog, vaak met lange stiltes. Het kan helpen uitdrukkelijk met anderen in gesprek te gaan. Een goede ‘oefening’ is te brainstormen samen met anderen: iedereen zegt wat bij hem/haar boven komt en na enige tijd wordt gekeken of er iets bruikbaars in het midden is gebracht.

Bij het woord ‘inspiratie’ denk ik aan de tekst in Genesis 2,7: “Toen boetseerde de Heer God de mens uit stof dat hij van de aarde nam, en hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen”. Ook moet ik denken aan psalm, 104, 29 -30: “Als U uw gelaat verbergt (voor de levende wezens), dan vergaan zij van schrik: ontneemt U hen de adem, dan snakken zij naar lucht en keren tot stof terug. Maar geeft U uw adem, dan worden zij herschapen: U maakt de aarde weer helemaal nieuw”. De adem die wordt ingeblazen brengt een relatie tot stand.

Inspiratie heeft alles met creativiteit, met scheppen te maken. Inspiratie betekent immers ‘ingeblazen worden’. Je bent op een dood punt gearriveerd, je weet niet hoe verder te gaan met je leven, met je schrijven, je componeren, besturen, bidden… Je hebt geen inspiratie. Maar wanneer die komt, word je een ander mens en ziet de wereld er als nieuw uit. Ik hoor nooit dat iemand geïnspireerd wordt tot het voeren van oorlog, wel dat mensen ertoe worden gebracht heel hun leven in dienst te stellen van de vrede. Oorlog, geweld en agressiviteit breken relaties kapot. De bijbelse tekst suggereert dat het nieuwe, het creatieve element met verbondenheid te maken heeft, met een ‘wij’. Iets nieuws ontdekken of scheppen bestaat doorgaans hierin dat je een relatie legt tussen elementen die eerder geen relatie met elkaar hadden. Zo heeft het enige tijd geduurd voordat men bij het kijken door glazen een relatie legde tussen ogen en de oren zodat de moderne bril ontstond.

Inspiratie komt naar boven op momenten of plaatsen waar mensen vrijheid van denken en voelen kennen. Waar alles gezegd en gehoord kan worden. Waar mensen durven dromen van een andere, betere wereld. De anderen die mij inspireren zijn meestal niet de ‘belangrijke’ mensen want zij zitten meestal in een web van belangen. Gewone mannen en vrouwen roepen in mij bewondering op en inspireren mij op mijn levensweg. Je kunt geïnspireerd worden door de natuur, maar je ziet de natuur door de ogen van de cultuur waarin je opgegroeid bent. Soms gebeurt het onverwachte: een ontmoeting met mensen die zich door mij hebben laten inspireren. Zoiets verbaast me altijd weer en maakt me eerder bescheiden dan trots..

lascaris

André Lascaris

Dominicaan en publicist

André Lascaris werd geboren op 29 augustus 1939. Hij deed zijn professie op 18 september 1959 en werd priester gewijd op 22 juli 1965. Hij …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.