De interreligieuze Klimaat & Geloofgroep, bestaande uit boeddhisten, hindoes, moslims, joden, katholieken en protestanten, doet dit vanuit een diepgevoelde bezorgdheid over de klimaatcrisis. Op 10 oktober om 15.00 uur begroeten zij aan de Kaagbaan bij Schiphol de pelgrims die in Polen begonnen zijn te lopen naar Glasgow, waar in de eerste week van november de 26e Internationale Klimaatconferentie zal worden gehouden. Kijk hiervoor op de website van Groene Kerken.

Een vertegenwoordiger van elke levensbeschouwing, vertegenwoordigd in de Klimaat & Geloofgroep, zal haar eigen inspiratie en hoop aan de pelgrims meegeven. Ook zullen musici het lied dat voor hen gezongen zal worden, begeleiden.

Met deze actie wil de interreligieuze Klimaat & Geloofgroep een appèl doen op politiek en samenleving om haar verantwoordelijkheid te nemen en grote vervuilende bedrijven aan het klimaatakkoord van Parijs te houden. Ze doet een beroep op onze vertegenwoordigers om een stap verder te gaan bij de klimaatconferentie in Glasgow.

Interreligieuze viering 6 november

Op zaterdag 6 november 2021 zal een grote Klimaatdemonstratie plaatsvinden in Amsterdam, gezien het groeiende urgentiebesef mogelijk de grootste klimaatdemonstratie tot nu toe in Nederland. De interreligieuze Klimaat & Geloofgroep is betrokken bij de organisatie van een interreligieuze viering in de Westerkerk, die plaatsvindt voorafgaand aan deze demonstratie. Onder meer ds. Herman Koetsveld zal hieraan zijn medewerking verlenen.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.