Onder de aanhef “Lieve Nederlanders”, schrijven de bestuursleden: “Wij van Yalla!, het Netwerk voor Joden en Moslims in Nederland, willen van ons hart geen moordkuil maken. Wij staan voor verbinding tussen joden en moslims, voor ontmoeting en solidariteit. Wij roeren ons op cultureel en maatschappelijk gebied en staan voor een Nederland zonder moslimhaat of jodenhaat.”

De rest van de brief delen wij hieronder integraal.

“Zoals aangegeven in onze visie en missie willen wij geen buitenlandse conflicten importeren. Dat neemt niet weg dat we wel ruimte kunnen bieden aan de emoties die hier spelen ten gevolge van diezelfde conflicten, zeker wanneer deze effect hebben op onze relaties en samenwerking in Nederland. Bij Yalla! zijn joden en moslims aangesloten van diverse culturele achtergronden. Sommigen hebben familie of vrienden die direct worden bedreigd door het geweld daar en anderen leven anderszins mee.

Als Yalla! betreuren wij ieder onschuldig burgerslachtoffer aan zowel de Palestijnse als Israëlische zijde. Het liefst zouden we een rechtvaardige, duurzame oplossing zien daar, waarbij compassie, gelijkwaardigheid en echt luisteren naar elkaars perspectief centraal staan. Daarvoor is de totstandkoming van een andere politieke realiteit nodig, dan diegene die we nu al geruime tijd zien. Alleen gaan wij daar niet over.

Waar wij wel over gaan is de samenwerking tussen moslims en joden hier. Wij kunnen er zorg voor dragen dat we ons niet ingraven in de loopgraven van social media, die bewust en soms onbewust leiden tot antisemitische uitlatingen of uitingen van moslimhaat. Wij kunnen ervoor zorgen dat we joden en moslims hier, niet onterecht aanspreken op een situatie waar zij geen macht, invloed of controle op hebben. Wanneer je boos bent op de Israëlische regering zeg dan niet “de joden…” Wanneer je boos bent op Hamas zeg dan niet “de moslims…” Naast het feit dat het de werkelijkheid geweld aandoet, want dit is geen oorlog tussen religies, creëer je daarmee een onveilige digitale of zelfs fysieke omgeving hier. Wanneer mensen zich hier machteloos voelen kunnen ze projecten of individuen steunen, die daar het verschil tussen oorlog en vrede proberen te maken en zich inzetten voor de plaatselijke bevolking, om maar iets te noemen.

Yalla! zal zich altijd uit blijven spreken voor vrede en verzoening. Binnen onze eigen invloedsfeer zullen we die woorden ook in daden omzetten. Op dit moment staan er gesprekken met vele politieke fracties gepland, om het geweld en de bedreiging aan het adres van moskeeën, dat plaatsvond in de aanloop naar de Ramadan, te adresseren. Mochten we zien dat dergelijke situaties zich ook weer voordoen aan het adres van onze Joodse gemeenschap, dan zullen we uiteraard niet aarzelen en tot actie overgaan.

We hebben elkaar nodig en moeten elkaar als minderheden vast blijven houden. Laten we hier het goede voorbeeld geven en laten we tonen waar een klein landje groot in kan zijn. Overal waar moslims of joden worden onderdrukt of bedreigd doet ons dat verdriet. Of dat nu hier of in het Midden-Oosten is, of het nu de Oeigoeren of de Rohingya betreft. Tegelijkertijd zou de wereld een betere plek zijn wanneer iedereen zich in zou zetten in zijn directe omgeving en invloedssfeer. Van ons mogen jullie dat in ieder geval verwachten. We wensen iedereen wijsheid, compassie en vrede, shalom en salaam toe.

YALLA

Afsluitend willen we dit citaat van Khalil Gibran ter overdenking meegeven: “Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld en wat wordt bedoeld en niet gezegd gaat de meeste liefde verloren.” Laten we daarom echt en met een open hart naar elkaar luisteren, zoals wij zelf gehoord zouden willen worden.”

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al 6 reacties — praat mee.