Manuela Kalsky
Manuela Kalsky

De leerstoel richt zich op zingeving en het bevorderen van de dialoog tussen mensen met verschillende levensbeschouwingen in de Nederlandse samenleving. De focus ligt daarbij op de vraag welke levensbeschouwelijke waarden een bijdrage kunnen leveren aan het ‘goede leven voor allen’ in een moderne samenleving, die zich kenmerkt door secularisatie, individualisering en technologisering.

Karen Armstrong, naamhouder van de nieuwe leerstoel: “In onze onrustige wereld kan religie geen zuiver academische studie zijn; zij moet praktisch en profetisch uitdrukking geven aan de diepe wijsheid die de grote wereldreligies in de loop der eeuwen op hun best hebben ontwikkeld, en ons herinneren aan de eeuwige noodzaak van compassie, rechtvaardigheid en eerbied voor zowel de menselijke soort als de natuurlijke wereld.”

Manuela Kalsky: “Ik wil onderzoeken of en zo ja welke waarden vanuit levensbeschouwelijke tradities in dit opzicht betekenisvol kunnen zijn. Is transparantie bijvoorbeeld een nieuwe waarde? Geïnspireerd door de Verlichting vinden we dat de rede alles moet doordringen en transparant moet maken. Het is een vaak gehoorde eis in het politiek debat. Hierdoor verdwijnt het mysterie. Wat betekent dat? Ook is het de vraag of het concept ‘inclusie’ daadwerkelijk recht doet aan de feitelijke diversiteit in onze samenleving. Belangrijke vragen in het maatschappelijk debat.”

Bekijk het gehele artikel met ook een link naar artikelen in het Engels.

Lees ook

Manuela-Kalsky-2-c-Heilige-Zaken

Manuela Kalsky bijzonder hoogleraar op Karen Armstrong leerstoel

Nieuwe leerstoel richt zich op zingeving en het bevorderen van dialoog

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.