De Kamper Aanpak Ontheemden laat zien dat ontheemden snel – en met draagvlak – onderdeel worden van de samenleving als dat kleinschalig gebeurt. De Groot: “De Protestantse Kerk gelooft in de kracht van kleinschaligheid. Je biedt mensen een menswaardig bestaan als je hen bij naam kent en hen opneemt in de gemeenschap. Wij voelen ons door God geroepen om vreemdelingen te verwelkomen, hen te helpen en voor hen te zorgen. Dus hier is voor ons een nieuwe kans om deze roeping uit te leven, om op te komen voor gerechtigheid en op te komen voor de meest kwetsbaren.”

Vanuit de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland ligt er een voorstel bij het ministerie om een project ‘Samen Thuisgeven’ te starten. In Kampen zijn zeer positieve ervaringen in samenwerking tussen kerkelijke gemeenten en burgerlijke gemeente om in korte tijd huisvesting te bieden aan een grote groep mensen uit Oekraïne. Op basis van deze samenwerking willen we een forse pilot opzetten om dit model op meer plaatsen in het land te laten werken, maar dan voor statushouders en/of asielzoekers. Dat doen we met een projectorganisatie waarin we als Protestantse Kerk samen met Kampen optrekken. De Raad van Kerken in Nederland, waar de Protestantse Kerk in Nederland deel van uitmaakt, ondersteunt dit initiatief.

Bron: twitter.com

Burgemeester Sander de Rouwe van de gemeente Kampen: “In de huidige asielcrisis wordt de samenleving onvoldoende betrokken bij het vinden van oplossingen. Confrontatie ligt op de loer, terwijl coöperatie juist oplossingen biedt. Kerken in het bijzonder spelen nu nog een ondergeschikte rol, terwijl ze bovengemiddeld betrokken zijn en een actievere rol kunnen vervullen bij de lokale extra opvang van bijvoorbeeld statushouders. Als lokale overheden en kerken de handen ineenslaan kunnen we net als bij de Oekraïense vluchtelingen de maatschappelijke druk verminderen en het draagvlak hiervoor vergroten.”

 

BeleidsadvJuridisch_mbo_830x90
Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.