De ondertekenaars roepen het moderamen (dagelijks bestuur), de synode (kerkvergadering) en scriba René de Reuver op om de inspanningen om de Dienstenorganisatie klimaatneutraal te maken te versnellen en intensiveren; om in haar uitingen over duurzaamheid expliciet te zijn over de ernst van de klimaat- en ecologische crisis; en om een profetische stem richting de Nederlandse overheid te laten horen, gericht op het beperken van de opwarming van de aarde tot anderhalve graden Celsius.

Gemeentepredikant Lieke Weima, een van de auteurs van de brief: “Ik ben het niet gewend om als predikant een heel uitgesproken standpunt in te nemen. Maar wat ik zie gebeuren met de schepping raakt de kern van mijn roeping als gelovige en als predikant. De klimaat- en ecologische crisis gaan over gerechtigheid die in het geding is en over het geschenk van het leven dat we dreigen te verkwanselen. We moeten ontdekken hoe we als mens bedoeld zijn te leven op een manier die de aarde en al haar bewoners recht doet. Voor mijzelf, en ik meen voor iedereen in de kerk, is dat een zoektocht die we met volle kracht aan moeten gaan.”

Weliswaar besteedt de Protestantse Kerk de laatste tijd meer aandacht aan het thema duurzaamheid, maar de ondertekenaars van de brief vinden dat het kritischer mag en moet: “Met alleen het aanmoedigen van individuen om hun levenswijze aan te passen komen we er niet. Ook het ondersteunen van landen die nu al leven met de gevolgen van de klimaatcrisis, waar bijvoorbeeld Kerk in Actie zich voor inzet, voelt incompleet zo lang we ons niet verzetten tegen het voeden van deze zelfde klimaatcrisis door ons eigen land.”

In de vluchtelingencrisis heeft de Protestantse Kerk de Nederlandse overheid meermaals aangesproken op haar verantwoordelijkheid, zo stellen de ondertekenaars van de brief. Zij vinden zo’n profetische stem nu opnieuw noodzakelijk, omdat de Nederlandse overheid nog te weinig doet om de opwarming van de aarde tot anderhalve graad Celsius te beperken.

De gehele brief is te lezen op de website van Christian Climate Action.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.