Stichting Democratie en Media (SDM) investeert in een sterke, integere democratische rechtsstaat. Daarbinnen is geen enkele plaats voor discriminatie of uitsluiting, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, etnisch profileren, stigmatisering, of eenzijdige berichtgeving door media. Daarom steunt SDM initiatieven en organisaties die discriminatie en uitsluiting in de Nederlandse samenleving tegengaan.

Moslimdiscriminatie wordt breed ervaren. Niet alleen door moslims, maar ook door mensen die door anderen als moslim worden gezien. Bovendien is het debat over de positie van moslims en de islam in Nederland de afgelopen jaren verhard. Om deze ontwikkeling tegen te gaan en het onderwerp extra aandacht te geven, stimuleert SDM aanvragen voor initiatieven die zich specifiek richten tegen deze structurele discriminatie van moslims en mensen met een moslimachtergrond.

Prioriteiten

Naast de reguliere voorwaarden, hanteert Stichting Democratie en Media bij deze oproep een aantal specifieke prioriteiten bij de beoordeling van aanvragen.

I Rechtsstatelijk perspectief
Stichting Democratie en Media zet zich in voor een sterke, integere en inclusieve democratische rechtsstaat. Initiatieven die het probleem van moslimdiscriminatie en verwante onderwerpen (zoals beeldvorming, stereotypering of racisme) vanuit dat perspectief benaderen, hebben daarom sterk de voorkeur.

II Bestrijding structurele discriminatie
Met deze oproep wil Stichting Democratie en Media bijdragen aan het tegengaan van structurele discriminatie van moslims in Nederland.

III Strategische beïnvloeding
Om structurele discriminatie van moslims effectief en duurzaam te bestrijden geeft SDM de sterke voorkeur aan initiatieven die fundamentele verandering in gang zetten of aanjagen door strategische beïnvloeding. Werk daarom zo goed mogelijk uit wie je op welke manier wilt beïnvloeden om je doel te bereiken.

IV Initiatieven van en door moslims
SDM vindt het belangrijk dat initiatieven gedragen worden door de mensen waar ze over gaan. We roepen daarom nadrukkelijk op tot initiatieven die door moslims of mensen met een moslimachtergrond geïnitieerd en geleid worden, of waarin de inbreng en stem van moslims een duidelijke plek heeft (bijvoorbeeld door gelijkwaardig partnerschap). SDM staat open voor individuele initiatiefnemers, groepen, eenmalige of structurele samenwerkingsverbanden en/of organisaties.

SDM
Samenvatting procedure Beeld door: Stichting Democratie en Media

Voorwaarden

Stichting Democratie en Media staat open voor verschillende onderwerpen, projectvormen en aanvragers. Er zijn enkele voorwaarden waar alle aanvragers aan moeten voldoen.

Budget
€500 – €50.000 per aanvraag. Het gemiddelde bedrag dat door Stichting Democratie en Media per project wordt toegekend is €15.000. Cofinanciering wordt aangemoedigd, maar is geen vereiste.

Geografische reikwijdte
Nederland. Activiteiten die een verbinding leggen met andere landen zijn welkom, mits deze bijdragen aan het doel om moslimdiscriminatie in Nederland tegen te gaan.

Rechtsvorm
Zowel geregistreerde organisaties, als individuen of groepen kunnen een aanvraag doen.

Praktische informatie

De deadline voor het inzenden van aanvragen voor financiering is 3 december 2017 (23.59 uur). Hieronder vind je meer informatie over de prioriteiten bij de beoordeling van aanvragen, de voorwaarden, de procedure en contactgegevens. Voor aanvragen die buiten deze oproep vallen kun je terecht bij de reguliere oproep. Deze wordt januari 2018 hier online gezet.

Deze oproep is tot stand gekomen in samenwerking met Open Society Foundations. Beide fondsen willen met deze oproep bijdragen aan een versterking van effectieve initiatieven tegen structurele discriminatie van moslims in Nederland. Zie hier enkele voorbeelden van initiatieven die we gesteund hebben in het kader van deze samenwerking.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de Stichting Democratie en Media via onderstaande contactgegevens of meld je aan voor de voorlichtingsavond op woensdag 8 november van 17 – 19 uur. Stuur hiervoor een mail naar [email protected].

Wil je je idee eerst informeel aan SDM voorleggen voordat je het uitwerkt? Stuur dan een mail naar [email protected] waarin je de initiatiefnemer (individu, groep of organisatie) en je idee (doel, budget, activiteit, eventuele samenwerkingspartners) in enkele regels beschrijft of bel naar 020-5300 300. Lees uiteraard eerst bovenstaande informatie goed door.

Contact:

Stichting Democratie en Media
Programmamanager Maartje Eigeman
Tel: 020 5300 300
Email: [email protected]

De volledige aanvraagprocedure is na te lezen op de website van Stichting Democratie en Media.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al 7 reacties — praat mee.