In het najaar van 2021 stelde Kerk en Wereld, fonds binnen de Protestantse Kerk, een groot bedrag beschikbaar voor vernieuwende initiatieven die groepen mensen met elkaar samenbrengen, ongeacht geloof, kleur of achtergrond. De reactie was overweldigend: het bestuur ontving meer dan 150 projectvoorstellen uit het hele land. Hiervan werden zeven kanshebbers op maandag 31 januari uitgenodigd om een projectpitch te houden. Bestuursvoorzitter Marieke den Braber: “De projecten KOMunity, Dialogue Matters en Via Jacobi sprongen er voor ons uit. Aan hen verbinden wij als fonds de komende drie jaar onze naam.”

Level hoger

Daarbij keek het bestuur naar diversiteit tussen aanvragers, hoe men projecten aanpakt en hoe het eigene van het initiatief daarin naar voren komt. Marieke: “Met onze bijdrage willen we projecten duidelijk een stap verder brengen. We zochten geen kant-en-klare projecten, maar initiatieven die door onze steun een level hoger gebracht worden. Het lokale aspect en de impact die het project heeft in de eigen omgeving vinden we daarin echt belangrijk. Dat bracht ons bij de keuze voor juist deze projecten.”

1643834504

KOMunity bereikt multiculturele wijken

Het project KOMunity in Hoogezand wil door middel van activiteiten verbinding creëren tussen deelnemers en vrijwilligers. Op die manier willen ze ondersteunen in een relatie en zorgdragen voor een inclusieve samenleving in hun eigen regio. Dat geven ze vorm door sport, spel, huiswerkbegeleiding, koffie-op-straat gesprekken en zingeving.  Steeds vanuit een christelijke motivatie, die ze ook ter sprake brengen bij de deelnemers. “Dit project kozen we omdat het impact heeft voor een groep die we normaal niet zo snel bereikt zien,” vertelt Marieke. “Het verbinden van mensen in multiculturele wijken – vanuit een stevige christelijke identiteit – past voluit bij ons als fonds. KOMunity is klein – op een sportveldje – begonnen, en nu heel hard aan het groeien. Met onze bijdrage kunnen ze echt een slag maken in hun werk.”

Dialogue Matters stelt door kunst levensvragen aan de orde

Dialogue Matters laat samen met Stichting Salaam Art in het project Expositie van Betekenis deelnemers met diverse culturele en levensbeschouwelijke achtergronden uiting geven aan hun zoektocht naar betekenis voor zichzelf en de wereld om hen heen. Dat doen ze door middel van kunst en verbonden door dialoog. Hun proces leggen ze vast in een online ‘Expositie van Betekenis’ die bestaat uit hun artistieke werk en andere creatieve content. Marieke: “Dialogue Matters gaat door middel van kunst en dialoog met mensen aan de slag om te kijken hoe zij van betekenis kunnen zijn voor anderen. Mensen gaan door kunst met levensvragen aan de slag. Het interreligieuze in dit project sprak ons erg aan. De christelijke, maar ook de joodse en islamitische identiteit komen in dit project allemaal tot uitdrukking en versterken elkaar. Dat vonden wij uniek aan dit project en past bij de oecumenisch christelijke spiritualiteit die we als fonds willen uitdragen.”

ViaJacobi laat mensen de kerk binnenkomen

De Utrechtse Jacobikerk startte een paar jaar geleden het project ViaJacobi. Inmiddels is een los-vaste community ontstaan van Utrechters met allerlei levensovertuigingen. Tijdens de activiteiten van ViaJacobi gaan zij met elkaar in gesprek over allerlei actuele maatschappelijke thema’s en persoonlijke levensvragen. ViaJacobi brengt hen op verschillende manieren met elkaar in contact: door middel van debatten, kleine festivals, retraites, leesclubs, filosofie-klassen, vespers en meer. Ook stelt ViaJacobi het kerkgebouw regelmatig open voor allerhande events. Fonds Kerk en Wereld koos dit project mede als winnaar omdat ze heel bewust mensen binnen de kerk(muren) willen aantrekken en hiermee vooral twintigers en dertigers aanspreken, een jonge doelgroep. Marieke: “Dat de mogelijkheden van het kerkgebouw hier optimaal worden benut, sprak ons erg aan. Op deze manier vinden jonge mensen voor het eerst of opnieuw de weg naar het kerkgebouw. Dat willen we graag met onze subsidie een boost geven, en we hopen dat nog veel meer kerken en kerkgebouwen in het land zullen volgen.”

Waar de ontmoeting plaatsvindt

Alle initiatieven laten zien hoe geloof handen en voeten krijgt in het dagelijks leven. “De projecten zijn stuk voor stuk erg inspirerend en bieden inspiratie aan grote groepen mensen”, aldus Marieke. “Precies wat we voor ogen hebben met onze bijdrage.” Alle winnaars tonen de enorme creativiteit die er is op het kerkelijk vlak. Het bestuur ervaarde in de pitches de enorme drive die er is bij projecten om aan de slag te gaan met je geloof in het dagelijks leven. “Dat laten de uitgekozen projecten echt zien. Ze zijn allen aan de slag op plekken waar mensen elkaar tegenkomen in de samenleving, daar waar de ontmoeting plaatsvindt.”

Fonds Kerk en Wereld financiert normaal vooral kleinere projecten, dit grote bedrag is speciaal. “Een groter bedrag maakt projecten met meer impact – zoals KOMunity, Dialogue Matters en Via Jacobi – mogelijk”, meent Marieke. “Zo kunnen projecten meer, tot zelfs landelijk aandacht genereren en christelijke inspiratie in de samenleving laten zien.” Het fonds hoopt zo bij te dragen aan een stukje verbinding tussen bevolkingsgroepen, buurtgenoten en geloofsgenoten.

Over fonds Kerk en Wereld

Fonds Kerk en Wereld stimuleert activiteiten op het grensvlak van geloof en samenleving door (reguliere) subsidie te geven aan grote en kleine initiatieven rond drie thema’s: verbinden, christelijk geloof actualiseren en praktiseren en ontmoeting tussen levensbeschouwingen. Meer informatie is te vinden op protestantsekerk.nl/kerkenwereld.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.