De werkelijkheid van de ander

“Mijn overtuiging is dat het belangrijk is om elkaar te kennen en te spreken en daardoor dichterbij elkaar te komen staan. Het leidt in ieder geval tot een samenleving waar het fijn toeven is omdat we beter begrijpen waar de ander staat. Die samenleving wil ik voor mijn kinderen.”

Dit zegt Henk Jan, een van de geïnterviewden in het boek De werkelijkheid van de ander – 21 verhalen over geloof en levensbeschouwing, vrijheid en eigenheid in Haarlem.

In het boek staan verhalen van gelovige en niet-gelovige Haarlemmers over hoe vrij zij zich voelen om te zijn wie zij zijn. De verhalen zijn sterk ingekorte versies van gehouden interviews in het kader van een onderzoek. De onderzoekers hebben met christenen, moslims en religieuze joden gesproken, en met Haarlemmers die zichzelf atheïst, humanist, agnost noemen of zichzelf helemaal geen label willen opplakken.

werkelijkheid

Boodschap universeel

Hoewel het boek een Haarlemse context heeft, is de boodschap volgens de makers Yvonne Moonen en Marjolein van Haaften universeel. Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal, iedereen is anders. Er bestaat een enorme diversiteit aan geloofsbelevingen en overtuigingen – ook binnen bepaalde stromingen of religies.

De lezer wordt gevraagd met een zo open mogelijke blik naar het verhaal van de ander te luisteren (in dit geval kunt u rustig lezen), als het ware een stukje mee te lopen met de ander. Op deze wijze zou begrip kunnen ontstaan voor de keuzes en ideeën van stadsgenoten (of landgenoten) die ‘anders’ in het leven staan. We hebben een gedeeld belang en dat is dat we, gelovig of niet, goed met elkaar omgaan. Daarvoor helpt het soms om iets meer over elkaar te weten te komen. Door het lezen van de verhalen in ‘de werkelijkheid van de ander’, krijgt de lezer een inkijkje in andermans wereld.

Dat dit begrip niet vanzelf ontstaat, en inspanning vraagt, stelt de inleider van het boek: Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit aan de Vrije Universiteit: “Het boek laat zien hoe moeilijk het is om respect voor de overtuiging van de ander in praktijk te brengen, terwijl je zelf respect van die ander verwacht voor je eigen overtuiging en levenswijze.”

Over het onderzoek

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) is initiatiefnemer van het onderzoek. Aan de basis van het werk van het BD staat het tegengaan van discriminatie en ongelijke behandeling en het bevorderen van samenhang en verbinding tussen mensen. Door het onderzoek wilden de onderzoekers te weten komen of mensen met een bepaalde geloofs- of levensovertuiging vooroordelen of discriminatie ervaren in de publieke ruimte in Haarlem. En in hoeverre laten mensen andersgelovigen of niet-gelovigen vrij om te zijn wie ze willen zijn.

Verkrijgbaarheid boek

Het boek is te koop voor € 6,50 in Haarlem bij boekhandel De Vries, de kerkshop van de Sint Bavo op de Grote Markt, de Kennemer Boekhandel, Bijbel In Evangelische Boekhandel en in Heemstede bij boekhandel Blokker. Ook is het boek te bestellen bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland via [email protected].

Over de auteurs/onderzoekers

Yvonne Moonen-Thompson is afgestudeerd als Islam wetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam waar zij nu werkzaam is als projectleider Diversiteit.

Marjolein van Haaften werkt tien jaar als onderzoeker bij Bureau Discriminatiezaken. Zij heeft Cultuur, Organisatie en Management gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Meer informatie

Meer informatie over boek of het onderzoek is te verkrijgen bij Marjolein van Haaften, [email protected] of via 023 5315842

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.