De expositie laat zien dat ondanks het grote aantal en de diversiteit van de gemeenschappen, levensbeschouwing en geloof ook in onze tijd een belangrijke rol blijven spelen in de Friese samenleving. De Raad van Kerken Leeuwarden en het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân zijn hierbij mede-initiatiefnemers.

Elke gemeenschap of organisatie krijgt een plek om de eigen identiteit te tonen. In het centrum van de expositieruimte krijgen juist de gemeenschappelijke universele waarden van elk geloof en elke levensbeschouwing alle aandacht. Ze laten zien dat die van groot belang zijn in de sociaal-culturele vorming van de sterke Friese gemeenschap. Rondom de expositie vinden in het nevenprogramma diverse activiteiten plaats die de onderlinge verbondenheid onderstrepen en de dialoog en de samenwerking binnen de gemeenschap bevorderen.

Eén van de programmaonderdelen is ‘Te gast bij de ander’. In dit datingprogramma worden individuele en groepen deelnemers met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden met elkaar in contact gebracht om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. Hiermee laat BjusterFerskaat ook zien dat nieuwkomers met nieuwe opvattingen op levensbeschouwelijk gebied welkom zijn om hun eigen bijdrage te leveren aan het actueel houden en verrijken van de open sociaal-culturele samenleving in Fryslân.

De expositie toont aan de Friese bevolking zelf én laat aan de wereld zo het voorbeeld zien, dat diversiteit een open samenleving niet verzwakt maar juist verrijkt en toekomstbestendig maakt. Expo BjusterFerskaat is een professioneel bedrijfsmatig geleid project waarin wordt samengewerkt met studenten van NHL/Stenden Hogeschool en vrijwilligers van uiteenlopende organisaties. Het logo en de betekenis van BjusterFerskaat (wonderlijk verschillend) laten precies de achterliggende gedachte van het LF2018 project zien: ‘samen verschillend’.

Bron: Raad van Kerken

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.