De NOS maakte in een bericht melding dat een ambtenaar werd gesommeerd zijn Palestina-posts online te verwijderen, dat bij een verkoper zijn proeftijd stopte omdat hij de oorlog in Gaza “genocide” noemde op Facebook, en dat een onderwijsmedewerker zich onveilig voelde door anti-Israëlische posts in de werkgroepsapp. Voor Van Asseldonk reden om leidinggevenden in organisaties op te roepen om op de werkvloer actief aandacht te besteden aan de oorlog tussen Israël en Hamas.

“Deze kwestie roept bij veel mensen diepe emotie op en kan op de werkvloer voor onbegrip, polarisatie en zelfs conflicten en ontslag zorgen. Er kunnen diepe scheidslijnen tussen voor- en tegenstanders ontstaan wat op de werkvloer tot grote problemen kan leiden. Dat heeft invloed op de onderlinge samenwerking in de organisatie en daarmee op de resultaten. Het is de taak van leidinggevenden om dit te adresseren.”

Hoe beter leidinggevenden erin slagen om een omgeving te creëren waarin open discussies over hete maatschappelijke hangijzers mogelijk zijn, hoe meer medewerkers zich vrij voelen om hun gedachten en zorgen te delen zonder angst voor veroordeling, stelt Van Asseldonk. “Het is belangrijk dat deze discussies op een respectvolle en inclusieve manier worden gevoerd.”

Leidinggevenden kunnen volgens haar gesprekken initiëren waarin echt geluisterd wordt naar elkaar. “Gesprekken waarin tijd wordt genomen om elkaar te begrijpen, empathie te tonen voor gevoelens en persoonlijke aanvallen worden vermeden.”

Het is volgens Van Asseldonk belangrijk dat leidinggevenden hun eigen opvattingen niet opleggen. “Ze moeten zich richten op het creëren van een veilige omgeving waarin hun medewerkers zich vrij voelen om hun gedachten en zorgen te delen. Leidinggevenden kunnen dan de vertaalslag maken naar hoe mensen binnen hun organisatie met elkaar samenwerken: is er ruimte voor andere denkbeelden? Hoe wordt er omgegaan met conflicten? Hoe tolerant zijn mensen naar elkaar?”

Respectvol en actief omgaan met moeilijke kwesties is volgens haar belangrijk voor de organisatie en de maatschappij. “Als leidinggevenden dat nalaten, zorgt dat voor diepere scheidslijnen en onbegrip. Dat heeft niet alleen maatschappelijk invloed, ook de onderlinge samenwerking en de resultaten van de organisatie lijden eronder. Dat is de verantwoordelijkheid en de taak van de leidinggevende.”

Lees ook

Moslims-zoals-wij-grid

Moskeekoepels: “Partijdigheid voor Israël gedreven door islamofobie”

Moslims vrezen voor hun maatschappelijke positie, carrière en zelfs leven

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.