Met rond de honderd mensen is het vaak volle bak bij de bijeenkomsten van de Sunday Assembly Utrecht. De aanwezigen zijn vooral jonge mensen van eind twintig, begin dertig. De enkele oudere bezoekers zijn vaak de ouders van de spreker. Elke bijeenkomst is er een spreker die een lezing geeft over het onderwerp waar hij of zij mee bezig is. De onderwerpen lopen sterk uiteen. De lezingen van de bijeenkomsten die ik bijwoonde, hadden als onderwerp ‘cijfers & statistiek’, ‘neurologie’ en ‘muziekverhalen’. Naast de lezing is er elke bijeenkomst onder andere muziek met de mogelijkheid tot meezingen, een momentje stilte en een praatje over vrijwilligerswerk.

De structuur van bijeenkomsten van de Sunday Assembly lijkt erg op een kerkdienst van een evangelische gemeente. Behalve dan dat er bij de Sunday Assembly geen god aan te pas komt. Zijn de bezoekers misschien op zoek naar een vervanging van het kerkelijk leven, dat steeds vaker ontbreekt bij jonge mensen? Of vinden ze het gewoon gezellig om hun zondagochtend met andere mensen door te brengen? Ik sprak Johanneke, Raja en Evelien. Zij gaan regelmatig naar de bijeenkomsten in Utrecht.

Alle drie vinden ze de ontmoeting met anderen bij de Sunday Assembly belangrijk. Evelien vindt het leuk “om mensen te ontmoeten die net als ik graag nadenken over hoe je jezelf en de wereld om je heen kunt verbeteren.” Raja kwam via vrienden bij de Sunday Assembly terecht en heeft er ook nieuwe vriendschappen opgedaan. “Er hangt een leuke sfeer van energieke mensen.”

Voor Johanneke is de Sunday Assembly een fijne aanvulling op haar kerkelijk leven. “Er komt heel ander publiek naar de bijeenkomsten van de Sunday Assembly dan in mijn kerk. De mensen bij de Sunday Assembly zijn een stuk jonger.” Johanneke mist bij de Sunday Assembly wel de gemeenschapszin die ze vanuit haar kerk gewend is. “In de kerk kent iedereen elkaar. Dat is hier niet het geval.”

In tegenstelling tot Johanneke, heeft Evelien geen religieuze achtergrond. Maar ziet ze de Sunday Assembly als iets spiritueels? “Ik zie het wel als een moment waarbij ik, misschien meer dan normaal, bewust stil sta bij wat belangrijk en goed is in het leven. Is dat spiritueel? Misschien in de zin dat je die ervaring deelt met elkaar en dat dat goed voelt. Tegelijkertijd vind ik de Sunday Assembly community heel down-to-earth; dat spreekt me juist aan.” Raja is van huis uit hindoe, maar hij is “niet heel erg religieus.” Hij heeft geen religieuze associaties bij de Sunday Assembly, want “ik ben geen christen en heb nooit het ‘zondag kerkconcept’ meegekregen.”

De Sunday Assembly wordt dus vooral gezien als een leuke en gezellige ochtend, mèt inhoud. Evelien: “De Sunday Assembly inspireert me door interessante thema’s aan te halen. De sprekers vertellen met enthousiasme over wat hen bezig houdt. Dat is gaaf om te zien. We modderen allemaal een beetje aan in het leven. Dat is heel menselijk, maar ook heel mooi. Het leven ìs ook mooi en mag gevierd worden.”

Emma Binnendijk

Geïnteresseerd in nieuwe spiritualiteit en religie in het dagelijks leven
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.