De stichting beklaagt zich in de brief aan de staatssecretaris over het feit dat een Kamermotie uit december 2020 nog niet is uitgevoerd. Volgens deze motie van D66-Kamerlid Maarten Groothuizen moet het COA een plan van aanpak maken om azc’s veiliger te maken. Ook is de stichting niet tevreden dat eerdere plannen van de staatssecretaris om azc’s veiliger te maken, niet haalbaar zijn. Het aanstellen van lhbti-vertrouwenspersonen was één van de plannen die niet uitvoerbaar zijn.

In een brief aan de Tweede Kamer liet de staatssecretaris in maart 2021 nog weten dat een aantal maatregelen genomen zou worden. Eén van die maatregelen is het opstellen van een minimumstandaard waar opvanglocaties aan moeten voldoen om veilig te zijn voor lhbti-asielzoekers. Dat is nog niet gebeurd.

Beleid staatssecretaris

In de brief hekelt de stichting het beleid van de staatssecretaris, waarbij gesproken wordt over het jarenlang negeren en downplayen van signalen. Hiermee laat de staatssecretaris discriminatie voortbestaan, stelt voorman Sandro Kortekaas in een persbericht. “U faalt in uw beleid naar kwetsbare lhbti-asielzoekers op meerdere kritieke onderdelen”, schrijft hij in de brief aan de staatssecretaris.

Minimumstandaard

In de brief roept Kortekaas de staatssecretaris op om de problemen te erkennen en ernaar te handelen, “dat lhbti-asielzoekers in Nederland kunnen zijn wie ze willen zijn.” Ook vraagt de stichting om een aantal extra maatregelen, bovenop de motie Groothuizen.

Lhbti-asielzoekers onder andere moeten de mogelijkheid krijgen om zich bij aanmelding in Nederland te laten registreren als lhbti-asielzoeker, waarmee zij een beschermde status in opvanglocaties krijgen. In de opvanglocaties moeten beschermde lhbti-units komen. Bij alle opvanglocaties moeten ook deskundige en opgeleide lhbti-vertouwenspersonen werkzaam zijn.

Ten slotte vraagt Kortekaas medewerking van het ministerie om via een gerichte voorlichting aan iedereen die nieuw in Nederland komt, artikel 1 van de Grondwet onder de aandacht te brengen.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.