Verbeterd is dat lesbische/homoseksuele personen in 2017 niet vaker geweld meemaken dan heteroseksuele personen. Daarentegen zijn LHB’s wel vaker slachtoffer van cyberpesten en voelen zij zich onveiliger dan heteroseksuelen. LHB’s, en dan met name biseksuelen, hebben een minder gezonde leefstijl en meer lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen. Ook ervaren LHB’s meer negatieve bejegening op het werk en burn-outklachten. De ervaren leefsituatie van transgender personen steekt op alle terreinen negatief af in vergelijking met cisgender (niet transgender) personen.

Dit blijkt uit de ‘LHBT-monitor 2018 – De leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland‘ die vandaag is verschenen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Anno 2017 is er geen verschil tussen lesbische/homoseksuele en heteroseksuele personen in de mate waarin zij geweld meemaken. Waarom dit niet verschilt, kon niet getoetst worden. Het kan zijn dat de acceptatie is toegenomen of dat lesbische/homoseksuele personen mogelijk hun gedrag aanpassen. Onder biseksuelen is het percentage dat te maken krijgt met een geweldsdelict tussen 2012-2017 gelijk gebleven. In 2017 zijn biseksuelen vaker slachtoffer van geweld dan heteroseksuele personen (4,4% vs. 3,2%).

LHB’s vaker slachtoffer van respectloos gedrag en cyberpesten en voelen zich onveiliger

Tussen 2012-2017 neemt respectloos gedrag naar LHB’s (en heteroseksuelen) af. Wel krijgen LHB’s in 2017 nog vaker te maken met respectloos gedrag in verschillende situaties dan heteroseksuelen. Zo ervaarde 30% van de LHB’s en 24% van de heteroseksuelen respectloos gedrag op straat door onbekenden. LHB’s krijgen ook vaker te maken met diverse vormen van cyberpesten. Naast meer ervaring met respectloos gedrag en cyberpesten, voelen LHB’s zich vaker onveilig in het algemeen en ook vaker onveilig op specifieke locaties, zoals uitgaansgelegenheden en plekken waar jongeren rondhangen. Waar bijvoorbeeld 33% van de heteroseksuele personen zich tijdens het uitgaan onveilig voelt, geldt dat voor 37% van de biseksuele en 43% van de lesbische/homoseksuele personen.

LHB’s ongezondere leefstijl en meer gezondheidsproblemen

LHB personen rapporteren een ongezondere leefstijl en meer lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen dan heteroseksuele personen. De verschillen zijn het grootst tussen biseksuele en heteroseksuele personen. Voorbeelden van de ongezondere leefstijl zijn dat het percentage dat ooit verschillende vormen van (hard)drugs heeft gebruikt fors hoger is onder LHB’s (bv. 7% van de heteroseksuele, 20% van de biseksuele en 15% van de lesbische/homoseksuele deelnemers gebruikte ooit ecstasy). Biseksuele personen hebben ook verhoogde percentages obesitas, overmatig alcohol gebruik en dagelijks roken. Zo drinken biseksuele personen bijvoorbeeld twee keer zo vaak overmatige alcohol dan heteroseksuele personen (20% vs. 9%).

LHB’s hebben vaker een slechte ervaren gezondheid en vaker een langdurige aandoening/ziekte. Van de heteroseksuele personen ervaart 22% een slechte gezondheid, onder de biseksuele personen is dat 36% en onder lesbische/homoseksuele personen 27%. LHB’s zijn vaker psychisch ongezond en ze hebben vaker een depressie meegemaakt. Zo maakte 8% van de heteroseksuele bevolking een depressie mee het afgelopen jaar tegenover 18% van de biseksuele en 15% van de lesbische/homoseksuele bevolking.

LHB’s meer problemen op het werk

LHB’s hebben vaker conflicten op het werk en krijgen meer te maken met negatieve bejegening. Waar 32% van de heteroseksuele werknemers een conflict op het werk had, is dat het geval voor 39% van de biseksuele en 41% van de lesbisch/homoseksuele werknemers. Daarnaast hebben LHB’s ook meer burn-outklachten en zijn zij minder tevreden met hun werk. Bij de verschillen in burn-outklachten en werkbeleving tussen LHB en hetero zijn de verschillen tussen biseksuele en heteroseksuele werknemers het grootst. Bijvoorbeeld: 16% van de heteroseksuele werknemers rapporteert burn-out klachten tegenover 25% van de biseksuele en 21% van de lesbische/homoseksuele werknemers.

Transgender personen op grote achterstand

Transgender personen hebben een slechtere leefsituatie dan cisgender (niet-transgender) personen. Transgender volwassenen hebben een slechtere sociaaleconomische positie. Zij vallen vaker in de lage inkomensgroep, hebben vaker schulden, minder vaak vermogen, wonen vaker in een huurwoning en hebben vaker een uitkering. Zo valt 51% van de transgender personen in de laagste inkomensgroep en is dit 28% voor cisgenders. En waar 63% van de cisgenders een koophuis heeft, is dit slechts 37% van de transgenders.

Transgender jongeren worden twee keer zo vaak regelmatig of vaak gepest als cisgender jongeren (10% vs. 20%). Zij hebben ook meer te maken gehad met verwaarlozing en mishandeling thuis (onvoldoende steun, achterstelling, bedreiging en geweld). Zo geeft 15% van de cisgender en 32% van de transgender jongeren aan dat er thuis nooit naar hen geluisterd werd. Ook werd 21% van de transgender jongeren geschopt of geslagen, tegenover 10% van de cisgender jongeren. Transgender jongeren hebben ook een lager gevoel van eigenwaarde en meer psychische problemen.

SCP LHBT-onderzoek

Het SCP doet geruime tijd beleidsonderzoek op het terrein van LHBT personen. Recentelijk bracht het SCP een rapport uit waaruit blijkt dat de opvattingen van de Nederlandse bevolking over LHBT personen steeds positiever worden. Dit rapport kijkt naar de ervaringen van LHBT personen zelf. Op basis van grootschalige bevolkingsstudies en registratiedata presenteert dit rapport de meest recente informatie over de leefsituatie van LHBT’s en draagt zodoende bij aan de discussie over de stand van de LHBT-emancipatie.

Klik hier voor de hele publicatie van de ‘LHBT-monitor 2018’ van het SCP.

Bron: SCP

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.