Fawaka Nederland is een organisatie die zich inzet voor meer diversiteit in de duurzaamheidswereld. Omdat er redelijk weinig bekend is over duurzaam gedrag van Nederlanders met een migratieachtergrond was het hoog tijd om hier onderzoek naar te doen. Vandaar dat Fawaka Nederland de handen ineen sloeg met socioloog en projectleider Darko Lagunas. Deze verkenning is een eerste aanzet om mogelijke verschillen in duurzaam gedrag bij diverse groepen in Nederland
in beeld te brengen en te verklaren.

Wat zijn de verschillen in duurzaam gedrag tussen Nederlanders met en Nederlanders zonder een migratieachtergrond? En houden deze verschillen stand zodra er wordt gekeken naar religie, leeftijd, en andere contextfactoren? Aan de hand van literatuuronderzoek, enquêtes en twee expertinterviews laat de verkenning een genuanceerd beeld zien. Er zijn enkele verschillen in duurzaam gedrag tussen Nederlanders met en zonder migratieachtergrond, maar de meeste verschillen vallen weg zodra gecontroleerd wordt op opleidingsniveau. Wat vooral duidelijk lijkt te worden is een ‘exclusief’ karakter van duurzaamheidsinterventies. Duurzaam gedrag wordt vooral bij hoger opgeleiden gestimuleerd en vooral hogere inkomens profiteren van duurzaamheidsubsidies. Zou het kunnen dat hier nieuwe maatschappelijke tegenstellingen ontstaan?

De verkenning van Fawaka Nederland laat zien dat er meer onderzoek nodig is dat kijkt naar verschillen in duurzaam gedrag. Waarom handelt de ene groep duurzamer dan de ander? Hoe kan de fysieke leefomgeving en economische structuren mensen stimuleren zich duurzamer te gedragen? Wat is de rol van het onderwijs hierin? En, een meer filosofische vraag, is de benadering die vaak wordt gekozen rondom gedragsverandering wel de juiste? Lees de verkenning en krijg inzicht in mogelijke antwoorden richting een meer inclusieve duurzaamheidstransitie.

Meer informatie:

  1. Fawaka Nederland is een organisatie die probeert meer diversiteit in de duurzaamheidswereld te brengen. Op hun website is meer informatie te vinden.
  2. Lees hier het rapport Inclusieve Duurzaamheid.
Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.