De organisatie iMPACT direct wil donateurs en Afrikaanse goede doelen een alternatief bieden. “Via de website kunnen donateurs en Afrikaanse NGO’s elkaar makkelijk vinden. Op die manier dragen wij bij aan de resultaten die deze NGO’s zelf plannen, uitvoeren en behalen”, stelt oprichtster Inemarie Dekker. Zij werkte jarenlang met Afrikaanse experts in Ghana, Oeganda en Zimbabwe aan sociale vraagstukken. Volgens Dekker is er een systeemverandering nodig om gelijkwaardige en effectieve samenwerking tussen Europa en Afrika te realiseren. Deze verandering wil iMPACT direct in gang zetten.

Inemarie-Dekker
Inemarie Dekker

Wanneer het economisch slechter gaat met Nederland – en dat is de verwachting met een tweede coronagolf op de loer – is er ook minder geld te besteden voor ontwikkelingssamenwerking. Dat komt doordat 0,46 procent van gaat van het Bruto Nationaal Product naar ontwikkelingssamenwerking gaat.

De gevolgen van de coronamaatregelen in Afrika zijn enorm, stelt iMPACT Direct. Kinderen en jongeren zitten thuis, omdat de scholen in bijvoorbeeld Ghana en Kenia minimaal tot 1 januari 2021 zijn gesloten. In landen waar meer dan 85 procent van de mensen in de informele sector werkt, betekent corona geen werk en geen inkomen. Voor het eerst in dertig jaar neemt de armoede in Afrika weer toe.

Meer goed doen met minder geld

Naar aanleiding van het budget dat het kabinet afgelopen dinsdag presenteerde, vragen PvdA, GroenLinks en SP €500 miljoen meer budget voor ontwikkelingssamenwerking, om zo de gevolgen van corona internationaal te verzachten. Een andere oplossing die voorhanden is om meer te doen met minder budget, is het rechtstreeks steunen van goede doelen met experts ter plekke. Volgens iMPACT direct dat is goedkoper en minstens net zo effectief. Bovendien is het komen tot goede oplossingen ter plaatste vaak makkelijker en dus effectiever.

Ter vergelijking, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking investeert volgens de organisatie slechts 1 procent van haar budget rechtstreeks in goede doelen in Afrika, Latijns-Amerika of Azië zelf. Dat betekent dat het grootste deel van het ontwikkelingsbudget verdeeld wordt door Nederlandse organisaties.

“Van het budget voor maatschappelijke organisaties blijft 30 procent in Nederland en komt dus nooit in bijvoorbeeld Afrika terecht. Bovendien, programma’s voor ontwikkelingslanden, die hier bedacht worden kosten meer geld. Kantoorkosten en salarissen zijn hier vele malen hoger dan die van Afrikaanse collega’s, met evenveel diploma’s en expertise”, stelt Dekker.

Voorbeelden van projecten

Volgens iMPACT direct zijn er diverse betrouwbare en professionele Afrikaanse goede doelen, die echt het verschil maken. In Ghana promoot CERATH energiezuinige ovens, die de vissersvrouwen met wie zij werken gebruiken om vis te roken. Het zorgt ervoor dat geen vis verloren gaat, waardoor er meer voedsel beschikbaar is, het klimaat minder wordt belast én het inkomen van de vrouwen omhooggaat. In Kenia ondersteunt IPI kinderen en vrouwen om vanuit hun eigen kracht zelf oplossingen te vinden. De stichting heeft ondertussen bijna 2.000 jongeren ondersteund, die hun school niet hebben afgemaakt door armoede, een zwangerschap of doordat de ouders overleden. Nu hebben zij werk of hun eigen onderneming opgezet.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al 4 reacties — praat mee.