Roberts is de mede-oprichter en eerste directeur van de Toronto Food Policy Council. Hij draagt de boodschap uit dat voedselraden mensen uit verschillende geledingen van de samenleving bij elkaar brengen. Die zetten zich samen in voor de overgang naar een duurzamer, gezonder en rechtvaardiger voedselsysteem. Dat systeem moet ook doorzichtig worden zodat we weten waar ons eten vandaan komt.

Metropolen zoals Toronto, New York City, London en Milaan hebben al een voedselraad, in het Engels ‘food (policy) council’. Zo’n raad zorgt voor een voedselagenda met een nadruk op duurzaam geproduceerd gezond en betaalbaar voedsel, liefst uit de regio. Dit vraagt van alle deelnemers een inspanning om platgetreden paden te verlaten en over de eigen schutting heen te kijken. Mensen met een totaal ander perspectief kunnen, mits ze voor elkaars opvattingen open staan, het onvoorstelbare voorstelbaar maken. Echt veranderen doe je nooit alleen.

De centrale vraag welke het vertrekpunt vormt, luidt: hoe zorgen we ervoor dat binnenkort een kleine negen miljard mensen aan gezonde voeding komen zonder het milieu verder aan te tasten?

De sleutel voor een oplossing ligt volgens Wayne Roberts in metropolen. Daar doen zich de meest schrijnende problemen voor maar daar is ook de meeste kennis, daadkracht, technologie en sociaal kapitaal geconcentreerd. De kunst is om de potenties van de stad en de regio slimmer met elkaar te verbinden. Volgens Roberts hebben vrijwel alle metropolitane vraagstukken direct of indirect met voedsel te maken. Dat geldt voor gezondheid, stedenbouw, infrastructuur, groen, werkgelegenheid maar ook voor toerisme en sociale ongelijkheid.

Arnold van der Valk en Jeffrey Spangenberg hebben een jaar geleden het initiatief genomen om een netwerk voor voedsel in de metropoolregio Amsterdam op te richten. Daarbij hebben ze zich laten inspireren door de voedselbeweging in Amerikaanse steden en vooral door Roberts en de bekroonde Toronto Food Policy Council. De Food Council MRA is bedoeld om in dialoog tussen betrokken burgers, bedrijven, overheden en onderwijsen onderzoeksinstellingen een koers uit te stippelen en concrete samenwerkingsprojecten te entameren. Zodoende wordt het ideaal van een duurzaam, transparant en rechtvaardig voedselsysteem dichterbij gebracht.

Om het regionale karakter te onderstrepen is er op 8 december een vervolg in Almere rond de inaugurele rede van een nieuwe lector Voedsel en Gezond Leven.

Voor meer informatie: www.foodcouncilmra.nl.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.