Migranten van de eerste generatie hebben in Europa doorgaans een slechtere algemene, fysieke en mentale gezondheid dan niet-migranten, ongeacht hun mogelijk langere levensverwachting. Dat concludeert promovendus Maties Reus Pons. Hij richtte zich op oudere personen (50 jaar en ouder) die in Noordwest- en Zuid-Europa wonen en onderzocht de verschillen tussen niet-migranten en migranten van de eerste generatie (diegenen die geboren zijn in een ander land dan hun huidige land van verblijf).

Reus Pons toont aan dat oudere migranten in Europa een slechtere gezondheid hebben dan oudere niet-migranten en dat ze ook meer risico te lopen op verslechtering van hun gezondheid. Dat staat in contrast tot hun gezondheidssituatie op jongere leeftijd, vooral kort na migratie, wanneer migranten vaak relatief gezond blijken te zijn in vergelijking met niet-migranten. De snellere verslechtering van de gezondheid van migranten kan volgens Reus Pons worden verklaard door de negatieve effecten van hun lagere sociaaleconomische positie. De ongelijkheid in gezondheid tussen migranten en niet-migranten is bovendien sterker in landen met minder gunstige publieke opvattingen over migratie en migranten.

Oudere migranten in Europa, of in ieder geval in bepaalde Europese landen, behouden echter ook bepaalde gezondheidsvoordelen, concludeert Reus Pons, voornamelijk in termen van sterfte. Zijn onderzoek toont aan dat oudere migranten in termen van gezondheid slechter af lijken te zijn dan niet-migranten, maar niet als het gaat om sterftecijfers. Dat roept de vraag op of het huidige beleid voor gezond ouder worden voldoende gericht is op de migrantenpopulatie, stelt Reus Pons.

Om een algehele gezondere bevolking te bereiken is het volgens hem noodzakelijk dat er cultureel aangepaste interventies komen om sociaaleconomische ongelijkheden en ongezond gedrag aan te pakken. Reus Pons adviseert extra inspanningen om gezondheidsgeletterdheid van migranten te bevorderen, met name wat betreft preventie, waaronder gezondere voeding en bewegingspatronen. Tegelijkertijd kunnen taalcursussen of workshops over de arbeidsmarkt de integratie van migranten vergemakkelijken en aldus ook bijdragen aan een betere gezondheid via een verbetering van hun sociaaleconomische omstandigheden. Beleidsmakers zullen speciale aandacht moeten besteden aan de taal en culturele gevoeligheden van migranten bij het uitvoeren van deze aanbevelingen. Bovendien is actie nodig om een gunstigere beeldvorming met betrekking tot migranten te bevorderen, vooral onder de niet-migranten. Een positiever klimaat tegenover migranten zou niet alleen gunstig zijn voor de gezondheid van oudere migranten, maar zou ook helpen de kosten van de gezondheidszorg te verlagen.

Voor het downloaden van het proefschrift van Maties Reus Pons: klik hier.

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.