De aanpak door de gemeente getuigt volgens de organisaties van een “diep wantrouwen jegens de moskeeën, miskent alle positieve inspanningen van de afgelopen decennia en suggereert dat islamitische organisaties een rol zouden spelen in het geweld tegen de LHBTIQ+-gemeenschap. Het leidt tot verschillende vragen. Waarom is de verklaring niet in gezamenlijkheid opgesteld? Waarom worden enkel islamitische organisaties aangeschreven? En waar haalt de burgemeester het idee vandaan dat moskeeën geen positieve kracht in de samenleving zouden zijn?”

Strafbare feiten tegen de LHBTIQ+-gemeenschap, in welke vorm dan ook, worden door de organisaties scherp veroordeeld. “Dat de LHBTIQ+-gemeenschap wordt gediscrimineerd mag echter nooit reden zijn om een andere minderheidsgroep te stigmatiseren. Wij spreken met deze verklaring onze steun uit voor de moskeeën die zeer terecht aangeven niet gediend te zijn van deze aanpak. Het wordt tijd dat de Nederlandse overheid stopt met het problematiseren van de islamitische identiteit en moslims in het algemeen.”

De moslimorganisaties geven aan bereid te zijn om samen met de overheid te werken aan een inclusieve samenleving waarin de rechten van minderheden worden beschermd. “Het is echter pijnlijk om te zien dat de overheid blind lijkt te zijn voor het aandeel dat zij zelf heeft in de stigmatisering van moslims in Nederland. Denk onder meer aan de toeslagenaffaire, de geheime NTA-onderzoeken, institutioneel racisme tegen moslims door de Belastingdienst en nu dit Amsterdamse initiatief, gefundeerd in wantrouwen en angst. Staatsislamofobie lijkt zo helaas steeds vaker de norm. Wij vragen in dat licht om een andere koers, een betere koers. Maar ook om reflectie bij de overheid. Het zou burgemeester Halsema daarom sieren als ze haar excuses aanbiedt, de lokale moskeeën als gelijkwaardige gesprekspartners ziet en gaat werken aan een brede sociale agenda, die niet gedomineerd wordt door veiligheidsdenken.”

De koepels benadrukken dat de overheid niet tegenover, maar juist naast moslims moet gaan staan. Burgemeester Halsema zegt vandaag dat de verklaring bedoeld was voor alle religieuze organisaties, niet alleen voor de islamitische. Ze zegt wel dat ze deze verklaring als eerste wilde toetsen bij de moskeebestuurders. Waarom ze dat zo wilde, blijft echter onduidelijk en wordt verder ook niet onderbouwd.

Halsema: “De suggestie dat enkel de moslimgemeenschap ‘moet’ ondertekenen is onwaar. Ernstiger is dat daarmee geen gebruik wordt gemaakt van de uitnodiging tot overleg maar is gekozen voor publieke polarisatie. Daarmee verdwijnt het onderwerp van het geweld tegen LHBTIQ’ers helaas uit beeld. Ik vind het een gemiste kans om vooroordelen te ontkrachten.”

De burgemeester lijkt met de gekozen lijn en ook met deze uitspraak weinig ontvankelijk te zijn voor de gegroeide gevoeligheden bij moslims in haar stad.

Lees ook

Lody-van-de-Kamp

Lody van de Kamp: “Amsterdam maakt moslims tot zondebok”

Rabbijn vindt dat in de strijd voor LHBTIQ+’ers moslims niet apart behandeld moeten worden

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.