Bijna elke dag wordt de wereld opgeschrikt met nieuwe, afschuwelijke beelden van ISIS in Irak​ en Syrië​. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) neemt ​namens alle aangesloten organisaties ​stellig afstand van de onmenselijke praktijken van ISIS. We veroordelen deze terreurdaden. ​D​e moslimgemeenschap voelt zich absoluut niet verbonden met dit soort praktijken. Menselijke taal heeft geen woorden om deze extreme gewelddadigheden tegen verschillende groepen te beschrijven, laat staan ze te verantwoorden vanuit welke wereldreligie dan ook.

Het is tevens beschamend om te zien dat ​sommige ​moslimjongeren in verschillende demonstraties en optochten in Nederland ​sympathiseren met​ ​ISIS​. W​ij interpreteren deze rebelse uitingen in het licht van maatschappelijke ontevredenheid​ over de eigen positie​. Deze jongeren zijn​ zich​  veelal niet bewust van het kwaad waarmee zij zich associëren. De Nederlandse moslimgemeenschap moet als eerste haar verantwoordelijkheid nemen, waakzaam en alert zijn op  ​jongeren die dreigen af te glijden. Tevens moet​en wij met zijn allen de​ krachten bundelen ​om tot een  integrale en preventieve aanpak ​te komen ​om radicalisering onder moslimjongeren tegen te gaan.​ Religieuze vorming blijft een onmisbaar onderdeel van deze aanpak. Het tegengaan van polarisatie in de samenleving is uiteraard van cruciaal belang.

Gezien de waargenomen consequenties van de brandhaarden in het Midden ​Oosten voor onze Nederlandse samenleving zullen de aangesloten organisaties van het CMO de komende tijd extra activiteiten ondernemen om op hun eigen manier een bijdrage te leveren aan de wereldvrede, te beginnen in onze Nederlandse samenleving. Aangesloten moskeeën worden opgeroepen om tijdens vrijdagpreek aandacht hieraan te besteden.

Bron: CMO

Nog geen reactie — begin het gesprek.