Krantenonderzoek

In een nieuw verkennend onderzoek proberen we die lacune te dichten aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: Hoe worden moslims in de vier grootste Nederlandse kranten geportretteerd?

Wat zijn veelgebruikte woorden en beelden in de berichtgeving over moslims? In hoeverre worden bekende stereotypen over moslims door de onderzochte krantenartikelen bevestigd of juist ontkracht? Ook wordt onderzocht wie er aan het woord komen. En in hoeverre worden moslims en/of mensen met een moslimachtergrond aan het woord gelaten, bijvoorbeeld als expert of als mening van de gewone man of vrouw in de straat?

Deze vragen beantwoorden wij door over een periode van drie maanden de artikelen over moslims (en andere etnische minderheden) in De Telegraaf, de Volkskrant, AD en NRC te analyseren. We presenteren onze bevindingen tijdens een openbare bijeenkomst in Pakhuis De Zwijger, waar we in gesprek willen gaan met vertegenwoordigers van de vier kranten.

Deelnemende organisaties

De verkenning Hoe worden moslims in de vier grootste Nederlandse kranten geportretteerd? is een initiatief van The Hague Peace Projects, een vredesorganisatie die bestaat uit jonge professionals van diasporagroepen. Ze komen bij elkaar voor dialoog, onderzoek en empowerment.

In de periode november 2018 tot en met maart 2019 zullen over deze verkenning achtergrondartikelen worden gepubliceerd op de websites van Nieuw Wij en Republiek Allochtonië.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina