Voices of Tolerance

In het onderwijsprogramma, speciaal voor VMBO-klassen, komen verschillende vraagstukken met betrekking tot het thema tolerantie aan bod. Wat is de actuele waarde van vrijheid en (religieuze) tolerantie? Wat betekenen vrijheid en tolerantie? Hoe verhouden deze zich tot elkaar? Voices of Tolerance wordt in samenwerking met docenten, leerlingen, ouders en culturele en maatschappelijke instellingen als UNESCO Nederland ontwikkeld. Dit jaar zijn er drie nieuwe artiesten aan het programma verbonden: comedian Anuar, rapper en maatschappijleraar Massih Hutak en fashion entrepreneur Marian Duff. De artiesten geven workshops vanuit hun eigen discipline om jongeren met elkaar te laten reflecteren op en praten over thema´s als verdraagzaamheid en tolerantie. De resultaten van de workshops verwerken de scholieren en artiesten samen in een artistieke creatie. Zo heeft rapper Akwasi vorig jaar de input van scholieren verwerkt in een song.

Dag van de Tolerantie

Museum Ons´ Lieve Heer op Solder organiseert op woensdag 16 november een themamiddag in het kader van de internationale Dag van de Tolerantie. Op deze jaarlijks terugkerende dag worden wereldwijd activiteiten georganiseerd rondom tolerantie en verdraagzaamheid. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is dé plek in Nederland voor debat en dialoog rondom tolerantie en verdraagzaamheid. Het museum zal om die reden ook de komende jaren uitgebreid aandacht schenken aan de Dag van de Tolerantie.

Over Museum Ons’ Lieve Heer op Solder

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, opgericht in 1888, is een van de oudste musea van Amsterdam. Achter de karakteristieke gevel van het 17de-eeuwse grachtenhuis gaan een prachtig gerestaureerd woonhuis en een complete kerk schuil. Deze kerk ‘op zolder’ ontstond in de tijd na de Reformatie, toen rooms-katholieke gelovigen geen openbare kerkdiensten mochten houden. Het museum heeft als doel het cultureel en religieus erfgoed van rooms-katholiek Amsterdam levend te houden. In Museum Ons’ Lieve Heer op Solder wordt ingegaan op de geschiedenis van religieuze diversiteit en tolerantie als inspiratie voor heden en toekomst.

Bron: Museum Ons’ Lieve Heer op Solder

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.