De ‘Moeders’ vormen een brugfunctie tussen deze vrouwen en de professionele hulpverlening. Dit zorgt onder meer voor vroegtijdige signalering van probleemgevallen voordat het ernstiger wordt. De Schilderswijk Moeders zijn voor deze vrouwen een luisterend oor, leiden toe naar de juiste hulpverlening en naar passende activiteiten, zoals Nederlandse les. Het komt namelijk vaak voor dat deze vrouwen de taal niet machtig zijn en daarnaast niet volledig participeren in de samenleving. Dit maakt de weg naar professionele hulpverlening lastig.

De Schilderswijk Moeders hebben met hun aanpak al enorme successen geboekt. In het onderzoek van KIS is zowel het maatschappelijke als het economische rendement in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat de maatschappelijke meerwaarde van de Schilderswijk Moeders groot is en dat problemen daadwerkelijk vroegtijdig worden gesignaleerd. De vrijwilligers zijn daarnaast in staat om de kloof tussen de vrouwen en de hulpverleningsinstanties te verkleinen. De vrijwilligers nemen angst voor het vragen en aannemen van hulp weg en doorbreken de taboes en vicieuze cirkels. Door het overbruggen van de kloof naar de hulpverlening worden problemen gestabiliseerd of verkleind.

Het project bestaat uit zeventien getrainde vrijwilligsters uit de Schilderswijk. Binnen de groep zijn zeven verschillende etnische achtergronden vertegenwoordigd. Op donderdag 12 oktober wordt het rapport gepresenteerd en overhandigd aan wethouder Baldewsingh.

Benieuwd naar de resultaten? Download het rapport hier.

Het project Schilderswijk Moeders bestaat sinds vier jaar en is een initiatief van De Mussen. De doelgroep leeft vaak onder de radar en de Schilderswijk Moeders zijn in staat om hen toe te leiden naar passende hulp of een activiteitenaanbod. Zij bereiken vrouwen op de meest laagdrempelige manieren, spreken hen aan op straat of er wordt vanuit reguliere instanties aanspraak gemaakt op de inzet van een Schilderswijk Moeder. Door de diversiteit binnen de groep is het bereik binnen de Haagse Schilderswijk groot. Er worden veel talen gesproken en de cultuursensitiviteit is hoog. De Schilderswijk Moeders leren veel van elkaar en elkaars culturen waardoor er cross-culturele contacten ontstaan van bereikte vrouwen en Schilderswijk Moeders.

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.