Hiermee wordt een structurele injectie gegeven aan het vak van geestelijke verzorging, het nieuwe centrum sluit aan bij deze ontwikkeling en wil de geestelijke verzorging door goed wetenschappelijk onderzoek en onderwijs versterken.

De recente ontwikkelingen binnen het ministerie van VWS laten zien dat het vak van geestelijke verzorging sterk in ontwikkeling is. In de verschillende werkvelden waar geestelijk verzorgers actief zijn: justitie, defensie, zorg en in de eerste lijn is duidelijk dat het vak in beweging is en soms onder druk staat.

Inspirerende samenwerking

Er is behoefte onder geestelijk verzorgers en onderzoekers om inzichten te delen en kennis te vergoten. Reden genoeg voor de Protestantse Theologische Universiteit en de Tilburg School of Catholic Theology om een gezamenlijk centrum op te richten dat tegemoet komt aan deze wens. UCGV is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen de beide instellingen. Op het gebied van justitie werd al sinds 2009 samengewerkt in het oecumenische centrum voor justitiepastoraat. Sinds 2015 wordt er nauw samengewerkt in het Case Study Project, een onderzoeksproject waaraan 55 geestelijk verzorgers en 10 wetenschappers verbonden zijn. Dit project onderzoekt aan de hand van ingebrachte case studies wat goede praktijken van geestelijke verzorging zijn. De onderzoeksprojecten worden in samenwerking met andere universiteiten als de Vrije Universiteit, Universiteit voor Humanistiek en Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd.

Doelstellingen UCGV

‘Onze missie is om het vakgebied van geestelijke verzorging te versterken door goed onderzoek en onderwijs en door middel van samenwerking de integratie te verbeteren om zo indirect het welzijn van iedereen die geestelijke verzorging ontvangt te verbeteren,’ licht Sjaak Körver, directeur UCGV, toe.

‘Het wil een platform zijn voor geestelijk verzorgers, onderzoekers en studenten en een structuur bieden voor samenwerking in de verschillende werkvelden; zorg, justitie, defensie, eerste lijn en tussen de zorg en verschillende levensbeschouwingen. UCGV wil bijdragen aan de theologische en sociaalwetenschappelijke reflectie op geestelijke verzorging als beroepspraktijk en als wetenschappelijke discipline.‘ Het verkennen van nieuwe wegen in het onderwijs is een speerpunt, rekening houdend met de ontwikkelingen in de werkvelden en in de samenleving als geheel.

Daarnaast richt UCGV zich op het ontwikkelen, delen en versterken van onderzoeksinitiatieven en organiseert het studiedagen, conferenties en bijzondere bijeenkomsten rondom vragen die in verschillende werkvelden en in het maatschappelijk debat een rol spelen.

Bron: UCGV

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.