De taken worden per 1 januari 2024 overgedragen aan een nieuwe generatie die gemiddeld ruim dertig jaar jonger is. Doel is dat de missie van de organisatie in de toekomst met name ook jongere generaties blijft bereiken. Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in hun geweldloze verzet tegen de bezetting van hun land door Israël en tegen de daaruit voortvloeiende schendingen van mensenrechten en internationaal recht.

De meeste huidige bestuursleden blijven actief betrokken bij de organisatie in onder andere de werkgroep theologie, bij communicatieprojecten en in gesprekken met kerkleiders. Het nieuwe bestuur krijgt twee voorzitters: Janneke Stegeman en Remco van Mulligen. Ook Eline van der Kaaden, Thirza Snoek, Jennifer van Werkhoven (penningmeester) en Julia Tebbe worden bestuurslid.

Recent organiseerden zij in de Dominicuskerk twee keer een wake voor Gaza. Zij publiceren tijdens de Advent op YouTube dagelijks een meditatie over Gaza. Daarin nemen bekende theologen en anderen uit binnen- en buitenland het woord. Ook het nieuwe bestuur blijft zich mengen in het publieke debat. De oproep aan christenen in Nederland blijft klinken: ‘Spreek je uit, kom in beweging, in de Nederlandse samenleving èn als hart onder de riem voor Palestijnen!’

Thirza Snoek
Thirza Snoek: “… het goede werk voortzetten…”.

“Mijn hart ligt bij Palestina omdat ik me geroepen voel aan de kant van de onderdrukten en gemarginaliseerden te staan,” vertelt nieuw bestuurslid Thirza Snoek. “Tijdens mijn studie Arabische taal en cultuur werd ik me bewust van de ontmenselijking van Palestijnen, en het racisme in het christelijke discours over het land. Ik wil dan ook graag het goede werk dat jarenlang is gedaan voortzetten.”

Remco van Mulligen, een van de nieuwe voorzitters: “Kairos-Sabeel spreekt zich al jaren helder uit en komt in actie voor Palestijnen. Tegelijk gaan ze het gesprek aan met iedereen, open en luisterend. Die houding spreekt me aan. Prachtig dat het bestuur ons deze mooie stichting toevertrouwt om dit werk voort te zetten.”

Vertrekkend voorzitter Kees Blok: “Het is diep triest dat twee volken zo slecht met elkaar omgaan in het niet zo heilige land: moord gevolgd door wraak, beide gevoed door haat. Het lijkt uitzichtloos, maar is niet hopeloos. Dat in Nederland jongeren met dezelfde passie en deskundigheid de taken van ons bestuur overnemen is een teken van hoop. En zo maken we onze belofte aan de vredezoekers waar. Wij geloven allen in recht en gerechtigheid voor iedereen, ook in ‘Het Land’.”

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.